Wereldwijd protest tegen Monsanto's gif, GGO en monopolie. Terecht!

monsantoprotestamsterdam.jpg
In Amsterdam demonstreerden op 25 mei 1200 mensen tegen Monsanto. (Foto: webted/Flickr/by-nc-sa)

Twee miljoen mensen protesteerden wereldwijd tegen Monsanto op zaterdag 25 mei. In 370 steden over 49 verschillende landen (ook in Nederland). Meer dan terecht.

Wiebe Eekman

Terecht, omdat we tegen de privatisering van de zaadhandel zijn. Monsanto is de grootste zadenmultinational. Hij bezit nu al 36 procent van alle tomatenvariëteiten die in de Europese Unie geregistreerd zijn, 32 procent van de pepers en 49 procent van de bloemkolen. Zaden en welk levend materiaal ook zouden nooit gepatenteerd mogen worden. Monsanto doet lobbywerk bij de Europese Unie om verhandelen en zelfs ruilen van niet geregistreerde zaden te verbieden. Dat is een rechtstreekse bedreiging voor de bestaande diversiteit. In de VS spant Monsanto rechtszaken aan tegen boeren die onafhankelijk willen blijven en zelf hun zaaigoed kweken. Boeren die nooit iets kochten bij Monsanto werden door de Amerikaanse rechtbanken veroordeeld omdat hun eigen zaaigoed onvrijwillig besmet was geraakt met variëteiten van Monsanto.

Terecht, omdat we tegen het overmatig gebruik van pesticiden zijn. Monsanto is de uitvinder en grootste producent van het gif glyfosaat dat in hun "Roundup" gaat. Arglistig werd dit door een misleidende campagne als "biologisch afbreekbaar" voorgesteld. Uiteraard is elk gif wel ergens biologisch afbreekbaar, als het helemaal uitgewerkt is. Maar ondertussen is het hele microscopisch bodemleven wel vernietigd, om over de uitspoeling naar het grondwater maar te zwijgen. Juist door het vernietigen van het goede microleven, waarmee ze in symbiose leven, worden de planten minder beschermd en dient er steeds opnieuw gespoten te worden. Kassa voor Monsanto.

Terecht, omdat we tegen het misbruik van genetisch gemodificeerde organismen zijn. Monsanto is de grootste verkoper van sojazaaigoed en maiszaaigoed, 94 procent van zijn soja is zodanig genetisch gemodificeerd dat ze 'roundup ready' is, evenals 70 procent van zijn mais. Dat betekent zogezegd een besparing in arbeid voor de boer. Want hij heeft maar te spuiten, alles gaat dood behalve zijn roundup ready-soja en roundup ready-mais. Het loopt echter uit de hand. Distels hebben zich ondertussen ook genetisch aangepast, maar dan wel spontaan en zijn ook 'roundup ready' geworden. Monsanto verkoopt nu sterker gif en doet er nieuwe toevoegingen bij. Het helpt niet altijd voldoende. De boer krijgt dan de aanbeveling de distels met de hand eruit te trekken. Terug naar af dus, maar ondertussen is zijn akker voor jaren grondig verpest.

Een veel gehoorde tegenwerping: je kan toch niet tegen een wetenschappelijke aanpak zijn? Nee, maar het moet sociaal verantwoord zijn. Er zijn ettelijke positieve toepassingen van het genetisch onderzoek. Denk maar aan het DNA-onderzoek in misdaadbestrijding en in archeologie. Een sociaal verantwoorde aanpak in de landbouw is DNA-onderzoek naar de gezondheid van het microleven in de bodem. Via DNA-onderzoek kan men ook het selecteren van betere eigenschappen door natuurlijke kruising danig versnellen. Meer dan genoeg interessante wetenschappelijke kennis op tafel.

Een andere tegenwerping: zoveel mensen hebben honger, dan moeten we toch grotere oogsten hebben? Eerst en vooral hebben mensen in de wereld honger, niet omdat er niet genoeg voedsel zou zijn, maar omdat ze niet koopkrachtig zijn. Statistisch is er meer dan genoeg voedselproductie in de wereld voor meer dan de hele wereldbevolking. De kapitalistische commerciële landbouw op industriële basis voedt echter slechts 20 procent van de wereldbevolking. De rest wordt gevoed door de familiale landbouw. De Belgische professor Olivier De Schutter is sinds mei 2008 de speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel: "Het fundamentele probleem is dat mensen te weinig zeggenschap hebben over toegang tot voedsel.

Hongersnood doet zich zelfs voor in tijden dat de oogsten meer dan voldoende zijn, maar toch kan een groot deel van de armste bevolkingsgroepen zich niet voldoende voedsel permitteren omdat de voedselprijzen sterker stijgen dan het gemiddelde inkomen." En hij pleit verder: "Dat het ook anders en duurzamer kan, bewijzen de diverse projecten van agro-ecologie: dit is geenszins hetzelfde als 'biologische landbouw', maar wel het gebruik van duurzame landbouwmethodes die rekening houden met de complexiteit van de natuur en zorgen voor een behoud van de biodiversiteit." Zo hoor je het nog eens van een ander.

WE, 27 mei 2013

Referenties:

http://www.velt.be/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=288http://www.avaaz.org/fr/monsanto_contre_mere_nature
http://www.lemonde.fr/recherche/?keywords=OGM&qt=recherche_globale&page_num=1
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/01/31/honger-bestaat-nog-omdat-armen-economisch-achtergesteld-en-politiek-machteloos-z

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019