Brazilië: De stem van het volk moet worden gehoord en gevolgd

brazil-protests20juni2013.jpg
Protesten in Brazilië op 20 juni 2013

Renato Rabelo (*)

De jongeren- en volksmanifestaties die groeien en zich uitbreiden over het hele land hebben een oorzaak, een sociale reden. Voor de PCdoB, zijn democratische kwesties verweven met maatschappelijke vraagstukken. Om democratische vooruitgang te kunnen bewerkstelligen is het daarom nodig zorgvuldig en openhartig te onderzoeken wat de drijfveren zijn van deze spontane manifestaties, wat onze bevolking aanspoort en waardoor zij zich gekweld voelt.

Meestal is er sprake van meerdere redenen en liggen er diepere oorzaken ten grondslag aan de ogenschijnlijk eenvoudige eisen. De strijd tegen de hoge prijzen voor stedelijk vervoer en de ontevredenheid over de extreem hoge investeringen in de bouw van voetbalstadions zijn acute manifestaties van de stress die de bevolking van grote stedelijke centra in Brazilië ervaart.

Onze steden zijn in snel tempo gegroeid. Echter zonder een adequate structuur voor een dergelijke transformatie. Dat veroorzaakte een concentratie van ernstige sociale problemen, waardoor steden onbewoonbaar werden voor hun bewoners, vooral voor degenen die in de buitenwijken wonen. Het uitbreken van de huidige gebeurtenissen die zich over het hele land verspreiden is een waarschuwing. Dit is een uiting van de werkelijke levensomstandigheden in de steden, die temidden van andere problemen nu prioriteit hebben op de (politieke) agenda en moeten worden aangepakt.

Wij zijn van mening dat overheden die echt democratisch en toegewijd zijn aan de sociale vooruitgang, of regeringen die we leiden of waaraan we op een of andere manier deelnemen, de plicht hebben te zoeken naar manieren om een begin te maken met het aanpakken van deze ernstige stedelijke problemen. Een van de oplossingen bepleit in het PCdoB-programma is de noodzaak van een 'Stedelijke Hervorming' met een geïntegreerd ontwikkelingsplan, vernieuwing en vermenselijking van de steden. Deze eis neemt aan kracht toe.

President Dilma Rousseff nam door middel van het 'Minha Casa Minha Vida Programma' (Mijn Huis Mijn Leven-programma) al maatregelen om de dringende huisvestingsproblemen, die van grote invloed zijn in de stedelijke centra, aan te pakken. Dit programma helpt de financiering van volkswoningen. Er zijn ook een aantal lopende projecten om de structurele en stedelijke mobiliteitsproblemen op te lossen door het project PAC2. De brandende vraag nu is om een kwalitatief openbaar vervoer te financieren, waardoor de burgers zich kunnen verplaatsen zonder voortdurend auto's te moeten gebruiken.

De PCdoB zal zich inzetten om de noodzakelijke noodmaatregelen te realiseren, de prijs van het stedelijk vervoer te verlagen en de algehele doeltreffendheid van het openbaar vervoer te verbeteren. De PCdoB zal optreden door gebruik te maken van haar invloed in de sociale beweging en haar deelname aan de democratische regeringen. Er moet een gezamenlijke inspanning plaatsvinden van landelijke, provinciale en stedelijke overheden, een manier te vinden om aan deze behoeften te voldoen.

(*) Renato Rabelo is Nationaal Voorzitter van de Communistische Partij van Brazilië (PCdoB), vert. WvdK.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019