Communisten en vakbeweging

"Ik meen dat beter dan uit de ekonomische toestand uit de ekonomische geschiedenis van Nederland het karakter van zijn arbeidersbeweging kan worden verklaard. En het is goed, die verklaring te geven, omdat, waar wij de arbeiders in andere landen, niet hoger ontwikkeld dan 't onze, ons zien vooruitsnellen in bewustwording en organisatie, wij er toe zouden komen, aan enige natuurlijke ongeschiktheid of achterlijkheid van onszelf te geloven en daarmee aan het tot stand komen van een krachtige beweging in Nederland te twijfelen. Zolang wij de oorzaken niet zien, zijn wij in onrust: het weten maakt vrij."

Henriette Roland Holst, Kapitaal en arbeid in Nederland. Amsterdam, 1902.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019