Drinkwater niet geprivatiseerd

Sociaaleconomische redactie

Het neoliberale beleid van de EU heeft een deuk opgelopen. De plannen, neergelegd in een richtlijn van de Europese Commissie om de productie van drinkwater te privatiseren, zullen niet verder worden doorgevoerd.

Het verantwoordelijke commissielid Barnier heeft laten weten dit aan de Europese Commissie voor te stellen. Dit is het resultaat van een grote handtekeningcampagne in alle landen van Europa om de privatisering van drinkwater per referendum aan de bevolking voor te leggen. In Oostenrijk, Duitsland, België, Slowakije en Slovenië zijn daartoe al voldoende handtekeningen opgehaald. In deze campagne 'Right 2 water' worden drinkwater en sanitaire voorzieningen als een 'mensenrecht' gedefinieerd dat uitgesloten moet worden van winstbejag. De campagne wordt gesteund door de EPSU (European Federation of Public Service Unions) die o.a. opkomt voor de kwaliteit van publieke dienstverlening. In steeds meer Europese landen kreeg de campagne steun. Barnier zag een confrontatie met Europese referenda aankomen en wil dit, het debacle rond de Europese grondwet nog vers in het geheugen, voorkomen! Wat er nu gebeuren moet met de reeds geprivatiseerde drinkwaterbedrijven in bijv. Portugal, Engeland en Frankrijk is niet duidelijk.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019