Sociale bescherming kalft af

Het (Europees) Comité voor Sociale Bescherming publiceert elk jaar een rapport over de sociale situatie in de lidstaten. Uit het rapport voor 2010-2011 blijkt dat armoede en sociale uitsluiting toegenomen zijn in 13 lidstaten; dat het aantal kinderen in armoede toegenomen is in 10 EU-landen; dat er een toename is van het aantal arme werknemers in 12 lidstaten en dat het risico op armoede door werkloosheid ook groter wordt in 12 landen. Voorwaar een mooi resultaat voor de Europese Commissie en haar besparingsdictaten. (De Nieuwe Werker, 14/06)

Goed bezig : Goed VN-rapport voor socialistische landen

UNDP, het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties schrijft in zijn jongste jaarverslag over de menselijke ontwikkeling dat "de wereld nooit zoveel rijkdom produceerde als vandaag. Mocht deze rijkdom op een gelijke manier verdeeld worden over alle mensen, dan beschikte elke gezin over 2.850 dollar per maand (...) In onze ultraliberale wereld blijft de gelijke verdeling natuurlijk een utopie. Maar de goede punten die het UNDP geeft aan de socialistische landen (niet te verwarren met sociaaldemocratische!), zouden anderen kunnen inspireren om een oplossing voor het probleem te vinden...". Nee, dit komt niet uit een standpunt van Solidair, het zijn de woorden van advocaat Jean-Marie Demagne in het weekblad Marianne.

"Het jaarverslag 2013 van het UNDP bewijst het: op het vlak van welzijn van de bevolking doen het communisme en sterk geleide economieën het beter dan het liberalisme, het kapitalisme en de sociaaldemocratie! Voorbeelden? De laatste 30 jaar is de index van de menselijke ontwikkeling (HDI) in China verhoogd met 72 procent, terwijl het mondiale gemiddelde maar 18 procent bedraagt. (...) En Cuba, met een inkomen per inwoner dat zes keer lager ligt dan de rijke landen, breekt records: 6,4 dokters per 1000 inwoners."

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019