Algemene staking in Portugal

pcp.jpg
Algemene staking in Portugal. (Foto PCP)

Redactie buitenland

Op donderdag 27 juni vond in Portugal een algemene staking plaats, waartoe werd opgeroepen door CGTP-IN, waaraan duizenden werknemers deelnamen met als parool: Het is tijd om 'basta' (genoeg) te zeggen!

Genoeg van de rechtse politiek van de afgelopen 37 jaar die Portugal in verval bracht. Genoeg van de stabiliteits- en groeipact (SGP)-politiek en het Pact van Agressie, ondertekend door PS, PSD en CDS, die dagelijks de situatie van het land verslechteren, de uitbuiting van de werknemers verhogen, leiden tot sociale en economische achteruitgang en het leven van miljoenen Portugezen, de toekomst van het land en van de nieuwe generaties in gevaar brengen. Genoeg van de werkloosheid die meer dan anderhalf miljoen werknemers raakt en van de economische recessie die zich verdiept.

Genoeg van de daling van de lonen en andere betalingen, van toenemende

onzekerheid, van versoepeling van ontslagen, waaronder de poging van tientallen ontslagen in het openbaar bestuur, van de verhoging van de arbeidsduur, de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, van de nieuwe strafbaarstellingen in de sociale bescherming met uitholling van de ziektewet en de werkloosheidsuitkeringen, van een nog grotere verlaging van het bedrag van de pensioenuitkeringen.

Genoeg van de maatregelen tegen de arbeiders, de gepensioneerden en de bevolking die het leven van honderdduizenden gezinnen beïnvloeden, duizenden kleine en middelgrote ondernemingen ruïneren en de nationale economie kapotmaken. Genoeg van privatiseringen, afbraak van de sociale functies van de staat, in het bijzonder de Nationale Gezondheids Dienst, het openbaar onderwijs en de sociale zekerheid. Genoeg van uitbuiting, corruptie, vriendjespolitiek, machtsmisbruik, gebruik van overheidsgeld voor persoonlijke verrijking en verstrengeling van politieke en economische belangen.

Genoeg van de rechtse politiek, het pact van agressie, alleen gericht op het bevorderen van de belangen van het grote nationale en transnationale kapitaal. De PSD/CDS-regering staat in dienst van de winsten van het financieringskapitaal, plundert de nationale hulpbronnen en richt zich tegen de grondwet van de Republiek.

De algemene staking, op 27 juni, was een uitdrukking van de wil en vastberadenheid van al degenen die een fatsoenlijke toekomst voor zichzelf en de toekomstige generaties eisen. Tegen uitbuiting en verarming.

Voor werkgelegenheid, hogere lonen, behoud van arbeidsrechten en sociale zekerheid, collectieve onderhandelingen en goede openbare dienstverlening.

Voor het ontslag van de regering, vervroegde verkiezingen en een verandering van de politiek. Voor een Portugal met toekomst.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019