Van de redactie

thuisz.jpg
Abvakabo FNV staat voor een activerende vakbeweging. (Foto: Manifest/WvdK)

De kapitalistische crisis blijkt niet te stoppen. Brussel toont zich de baas en dwingt de Nederlandse regering zich te houden aan de 3%-norm. Het kabinet moet minstens zes miljard in 2014 bezuinigen. Steeds meer en hogere bezuinigingsbedragen worden genoemd. De werkgelegenheid neemt in rap tempo af. De afspraken in het sociaal akkoord staan in toenemende mate onder druk. Wat zal er van alle mooie plannen terechtkomen? Hoeveel nieuwe ongunstige wetten voor de werkenden zullen er nog worden uitgedacht door de lakeien van het kapitaal in de regering?

Veel plannen worden tot de Duitse verkiezingen in september vooruitgeschoven. De Nederlandse afbraakplannen moeten in augustus in grote lijnen worden bekendgemaakt. Inmiddels vindt al een mediaspel plaats over eventuele plannen en de reactie van de oppositie daarop. Maar feitelijk zijn alle partijen afhankelijk van de Europese ontwikkelingen en die worden niet helemaal duidelijk vóór de komende Duitse verkiezingen. De onderlinge tegenstellingen groeien op alle niveaus gestaag nu de crisis aanhoudt. De polarisatie tussen bevolkingsgroepen neemt toe, evenals de richtingenstrijd. Dat kan ongestoord doorgaan als de arbeidersbeweging niet wakker wordt sinds zij in slaap is gesust door Heerts en het sociaal akkoord, dat inmiddels zo lek is als een mandje. De onvrede onder de bevolking wordt alleen nog getemperd door de illusie van het akkoord, maar zal na het fiasco ervan groeien. De tegenstellingen binnen de vakbeweging groeien langzaam en zullen versnellen als het ongenoegen aan de basis van de vakbeweging groeit. De (her)opbouw van een activerende vakbeweging en het zoeken naar daadkrachtige eenheid komt stap voor stap dichterbij.

De kapitalistische crisis woekert intussen voort en de schadelijke gevolgen voor steeds grotere delen van de bevolking worden meer en meer zichtbaar en voelbaar. Manifest gaat elders in de krant en op de website in op deze ontwikkelingen. Nu duidelijk is dat er geen financiële basis is onder het sociaal akkoord, zal de werkelijkheid steeds minder reden geven voor optimisme. Veel illusies kunnen naar de prullenmand. De komende jaren vragen om een activerende vakbeweging. Alleen strijd kan het tij keren.

De economie draait al jaren slechter dan tot nog toe gedacht in burgerlijke kringen. Wie Manifest erop naslaat wist al langer beter. Ons 'doemscenario' blijkt de werkelijkheid zeer dicht te benaderen. Lees de waarheid in Manifest. De totale economie is sinds 2007 per saldo niet gegroeid en de staatsschuld stijgt. Ook de werkloosheid stijgt harder dan beweerd. Steeds meer mensen raken hun baan kwijt, de werkgelegenheid neemt snel af. Wie nog werk heeft loopt op tegen pogingen tot loonsverlaging en toenemende werkdruk. Een groeiend aantal mensen kan zijn rekeningen niet meer betalen. Wie daartoe nog in staat is probeert te sparen om de komende jaren het hoofd boven water te kunnen houden. De klassenmaatschappij leidt echter tot ongekend grote verschillen. Sparen is een luxe. De meeste mensen worden gedwongen om met hun vakantiegeld onbetaalde rekeningen te voldoen of aanzienlijk in hun uitgaven te snoeien.

Intussen worden de rijken nog steeds rijker en komen er ook nog nieuwe bij. In Nederland steeg het aantal vermogende particulieren in 2012 met 7 procent tot circa 149.000. Het totale vermogen van deze groep steeg vrijwel even sterk, naar 375 miljard euro. (Ter vergelijking: de regering heeft voor 52 miljard euro aan bezuiniginsplannen klaarliggen.) De kloof tussen rijk en arm groeit en daarmee de maatschappelijke tegenstellingen. Maar de strijd is pas net begonnen. Het kapitalisme wordt steeds gevaarlijker, maar de tegenstand groeit. Op tal van plaatsen in de wereld groeit het verzet en toont het zich op straat. Het verzet kent vele vormen en kleuren, maar krijgt meer en meer een antikapitalistisch en anti-imperialistisch karakter. Veel zal de komende tijd afhangen van het bewustzijn van de bevolking. De strijd om dat bewustzijn vindt in alle hevigheid plaats. De heersende klasse tracht op alle mogelijke manieren de bevolking in het gelid te houden. Zij beschikt daartoe over invloedrijke instituties, waarvan radio, tv, pers en onderwijs de belangrijkste zijn. Manifest zal een - uiteraard bescheiden, maar daarom niet minder belangrijke - bijdrage blijven leveren werkelijkheid en valse illusies te onderscheiden. Het is tijd voor een menselijke samenleving: het socialisme. Daarvoor zal moeten worden opgetreden.

Nietsdoen is in het voordeel van de klassentegenstander die tracht het steeds meer wankelende maatschappelijke systeem zolang mogelijk voort te zetten.

Manifest zal ook dit jaar weer zaken verhelderen en een basis leggen voor de praktische strijd in buurten en bedrijven en een bijdrage leveren aan het omzetten van de opkomende spontane elementaire beweging (als gevolg van het brutale optreden van het kapitaal) in georganiseerde maatschappelijke strijd, met name in de vakbeweging.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest.

We plaatsen deze keer weer een aantal artikelen alleen op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website.(zie www.ncpn.nl). Op de website staat sinds kort een rubriek 'Marxistische analyses'.

Deze keer alleen op de website:

  1. Socialisme of luchtkastelen (2), Zoltan Zigedy, vert. Ardengo Persijn;
  2. Tirade van David Stockman, Zoltan Zigedy, vertaling Frans Willems;
  3. Verhaal Cuba 5 moet bekend worden, red. buitenland, vert. Erna Bosse;
  4. Brazilië: luister naar bevolking, Renato Rabelo/PCdoBrazil, vert. WvdK;
  5. Volksoorlog op Filippijnen, verslag van Matthijs Dröge;
  6. Drinkwater wordt niet geprivatiseerd, sociaaleconomische redactie;
  7. Kort nieuws, Luc Brusselaers.

Manifest nummer 08/2013 - de eerste na de zomervakantie - verschijnt op donderdag 29 augustus 2013. Wij wensen onze lezers een goede vakantie en de nodige inspiratie om ook de komende periode weer het hoofd te bieden aan de toenemende kapitalistische uitbuiting.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019