De volksoorlog op de Filippijnen

img_0143.jpg
Interview met Joma Sison
img_0166.jpg

Matthijs Dröge

Jose Maria Sison, oprichter van de Communistische Partij van de Filippijnen (CPP), gaf op 16 mei een lezing aan Groningse studenten over de volksoorlog op de Filippijnen, de vredesonderhandelingen en zijn plaatsing op de terreurlijst.

'Ik zal jullie verblijden met een filmpje als afwisseling op het voorlezen,' zegt 'Joma' na enige tijd voorlezen van zijn Powerpointpresentatie. Sison is in Huis de Beurs op uitnodiging van de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB). De situatie op de Filippijnen zal voor veel van de ongeveer dertig aanwezige Groningse studenten nog onbekend zijn. In het filmpje is te zien hoe de gewapende tak van de partij, het New People's Army, noodhulp organiseert in een rampgebied.

De noodhulp is onderdeel van de strategie van de partij om een tegenmacht op te bouwen op het platteland. De partij leidt boeren op in het NPA om de guerrillastrijd te voeren tegen de fanatiek neoliberale regering-Aquino, die temidden van de vredesonderhandelingen de CPP en het aan de partij gelieerde National Democratic Front (NDFP) probeert te vernietigen.

Het NPA is in zeventig van de 81 Filippijnse provincies actief. Het wordt door het, door de VS bewapende en opgeleide, regeringsleger in het defensief gedwongen, maar slaagt erin om zijn krachten in bepaalde gebieden te concentreren en in de tegenaanval te gaan. Door op de boerenmassa te steunen, blijft het regeringsleger volgens Sison 'blind en doof'. Het NPA ontmantelt buitenlandse holdings en exportbedrijven die het land leegroven en vervuilen.

Het NDFP onderhandelt sinds de val van de dictatuur van Marcos in 1986 met de opeenvolgende Filippijnse regeringen. In 2001 werden de onderhandelingen echter gestaakt, toen president Arroyo een nieuwe poging lanceerde om de rebellenbeweging door militair geweld op de knieën te krijgen. De CPP, het NPA en Sison zelf werden in 2002 op de terreurlijsten van de VS en de EU geplaatst.

Sison woont sinds 1987 in Nederland. In 2007 werden hij en enkele medestanders in Nederland gearresteerd op verzoek van Arroyo, op verdenking van moord. Twee weken later werd zijn voorarrest echter wegens gebrek aan bewijs opgeheven.

Volgens Sison ondermijnt de regering de vredesonderhandelingen door middel van nieuwe militaire campagnes en grootschalige schendingen van de mensenrechten. De hervatting van de vredesonderhandelingen hangt volgens Sison af van de mate waarin de bevolking zich hiertegen kan verzetten. 'Als het volk zich niet verzet, blijft het geweld doorgaan.' De partij is onder de dictatuur van Marcos ontstaan, maar ook onder de zogenaamde democratie is er weinig veranderd aan de uitbuiting en onderdrukking.

Een student in de zaal vraagt hoe de CPP zich tot de internationale communistische beweging verhoudt. Sison legt uit dat de partij in Nederland contact heeft met de NCPN en de GML. 'Niet alleen met zogenaamde maoïstische partijen dus. De tijden zijn veranderd, en communistische partijen moeten overal hun wijsheid halen.' De CPP laat zich door Mao inspireren in de strijd tegen elke vorm van revisionisme. Sison: 'Dat is uiteindelijk nog dodelijker dan het VS-imperialisme.'

Sison verwacht dat de crisis ervoor zorgt dat Marx terugkomt, ook in de EU en in Nederland. Op de vraag of het communisme in Nederland toepasbaar is, antwoordt hij: 'De arbeidersklasse bestaat nog. De meeste mensen verrichten loonarbeid. Het christendom had ook z'n ups en downs.'

De lezing van Sison is in het Engels te vinden op http://www.josemariasison.org/?p=12372

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019