Lage lonen moeten nog meer worden verlaagd

Werkenden in Duitse detailhandel in verzet tegen opzeggen van de cao-sector

berlijn.jpg
Steeds meer mensen in de wereld komen in verzet, op de foto in Duitsland, tegen de onmenselijke gevolgen van het afbrokkelende kapitalistische systeem. (Foto Flickr)

Redactie buitenland

De lonen in de Duitse detailhandel zijn ondermaats in tegenstelling tot de bovenmatige eisen aan het personeel. Werken in de weekeinden en in de late uren, overwerk en flexibele werktijden zijn dagelijks werk in de detailhandel. Na het opzeggen van de cao-sector door de werkgevers dreigen er intense verslechteringen, bijvoorbeeld bij de toeslagen.

De concurrentiestrijd onder de grote detailhandelsbazen loopt uit de hand ten koste van het personeel. In dit verband moet men zich realiseren dat de eigenaren van die grote bedrijven (bijv. van Aldi of Karstadt) tot de rijkste mensen van Duitsland behoren. Vakbond verd.di, ook verantwoordelijk voor de detailhandel, eist dat de cao-sectoren onmiddellijk weer van kracht worden en er een duidelijk merkbare verhoging van de inkomens van 1 euro extra per uur komt. Dankzij de vele strijdbare acties en stakingen hebben zich sinds het begin van dit jaar 22.000 mensen aangemeld bij de vakbond ver.di.

Bij een manifestatie voor het filiaal van Karstadt in Stuttgart werd erop gewezen dat de personeelsleden de enigen zijn die als gevolg van de cao-saneringen geïnvesteerd hebben in het bedrijf. De eigenaar Nicolas Berggruen heeft de gehele warenhuisketen Karstadt gekocht voor 1 euro en sindsdien er geen cent ingestoken. Bovendien heeft hij de naamrechten voor Karstadt voor 1 miljoen gekocht en verhuurt deze nu voor 8,5 miljoen per jaar.

Nicolas Berggruen heeft in het werkgeversverbond het lidmaatschap met de OT-status (d.i. zonder CAO-binding) aangevraagd en ook gekregen. Volgens gegevens van het weekblad 'Bild am Sonntag' gaan trouwens de gelden uit de verhuur van de naamrechten naar een caraïbisch belastingparadijs.

De Duitse Communistische Partij (DKP) roept op tot solidariteit met de stakende collega's in de detailhandel: 'Wij steunen het personeel en kopen niet in bedrijven waar gestaakt wordt!'

ver.di: Sterk door staken - hier bij de waarschuwingsstaking in Mannheim in mei jl.
Foto: ver.di detailhandel Baden-Württemberg

Bron: "news.dkp.de", 4 augustus 2013, vertaald door Marcel de Jong.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019