KLASSIEK EN ACTUEEL

"Wij hebben gezien dat het imperialisme naar zijn economisch wezen het monopolistische kapitalisme is. Hierdoor wordt reeds de plaats van het imperialisme in de geschiedenis bepaald, want de monopolies, die op de bodem van de vrije concurrentie en juist uit de vrije concurrentie opgroeien, zijn de overgang van de kapitalistische tot een hogere maatschappelijk-economische orde. Wij moeten in het bijzonder wijzen op vier van de voornaamste vormen van het monopolie of voornaamste verschijnselen van het monopolistische kapitalisme, die karakteristiek zijn voor het betreffende tijdperk. In de eerste plaats: - het monopolie groeide op uit de concentratie van de productie op een zeer hoge trap van haar ontwikkeling. Dat zijn de monopolistische verbonden van kapitalisten, de kartels, syndicaten, trusts. Wij zagen welk een reusachtige rol zij in het moderne economische leven spelen. Tegen het begin van de twintigste eeuw verkregen zij het volledige overwicht in de vooraanstaande landen en indien de landen met hoge beschermende rechten (Duitsland, Amerika) de eerste stappen deden op de weg van de vorming van kartels, Engeland heeft met zijn stelsel van vrije handel slechts ietwat later hetzelfde fundamentele feit getoond: het ontstaan van monopolies uit de concentratie der productie(...)"

Uit: Het imperialisme als hoogste stadium van het kapitalisme. Lenin, 1914.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019