KLASSIEK EN ACTUEEL

(...) "Het kapitalisme onderscheidt zich van de oude, voor-kapitalistische systemen, doordat het de nauwste verbinding en wederzijdse afhankelijkheid van zijn verschillende takken heeft geschapen. Wanneer dit niet het geval was, dan zouden, terzijde opgemerkt, alle stappen in de richting van het socialisme technisch onuitvoerbaar zijn. Het moderne kapitalisme heeft met zijn heerschappij der banken over de productie deze wederzijdse afhankelijkheid der verschillende takken van de volkshuishouding in de hoogste mate doen toenemen. De banken en de belangrijkste takken van industrie en handel zijn onverbrekelijk met elkaar vergroeid. Aan de ene kant betekent dit, dat het niet mogelijk is de banken alleen te nationaliseren zonder het scheppen van een staatsmonopolie voor de grote syndicaten in handel en industrie (suiker-', kolen-, ijzer-, petroleum-syndicaat, enz.), zonder deze syndicaten te nationaliseren. Aan de andere kant betekent het, dat de regeling van het economische leven, wil deze in ernst worden ten uitvoer gebracht, tegelijk de nationalisatie der banken en der syndicaten noodzakelijk maakt. (...)"

Uit: De nationalisatie der syndicaten (De dreigende catastrofe en hoe men haar moet bestrijden), Lenin, 1917.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019