Voorpaginafoto's

filip.jpg
De orkaan vernietigde de al zeer fragiele levensbasis van de boeren. (Foto: mansunides/Flickr/by-nc-nd)
nopodemos.jpg
"We kunnen het socialisme niet opbouwen met de versleten wapens van het kapitalisme".
cunhal1.jpg
Viering van de honderdste geboortedag van Álvaro Cunhal op 10 november jl. in 'Campo Pequeno' te Lissabon na afloop van de 15e IMCWP van 8-10 november jl. (zie website www.ncpn.nl) (Foto: Manifest/WvdK)
pame-47.jpg
PAME, het Griekse vakbondsstrijdfront blijft het verzet organiseren met grote landelijke demonstraties tegen de rechtse afbraakmaatregelen. Op de foto: 7 november jl. (Foto: KKE/PAME)

Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019