Tyfoon Yolanda treft de Filippijnen

Redactie buitenland

Een van de zwaarste stormen ooit op aarde heeft op 8 november de Filippijnen getroffen. Met windstoten van meer dan 300 km per uur liet supertyfoon Yolanda een spoor van vernieling achter. Steeds duidelijker wordt hoeveel ravage het natuurgeweld heeft aangericht. De politie vreest dat er zeker tienduizend mensen zijn omgekomen. De centrale overheid in Manilla bagatelliseerde eerst schade en het aantal doden, maar steeds duidelijker wordt hoe incompetent de semi-feodale staat op de Filippijnen is.

Veel van de slachtoffers woonden op kwetsbare plaatsen, in schamele huisjes die niet tegen het natuurgeweld bestand waren. Voor de boeren die de storm overleefden, is het een dubbele ramp. Zij verloren niet alleen hun huis, maar ook hun vee en hun akkers. Het eten voor hun familie en hun bron van inkomsten is in één klap weg.

De miserabele condities waarin een groot deel van de Filippijnse bevolking leeft, worden door de storm voor de hele wereld zichtbaar. De hulp die het Amerikaanse leger biedt heeft een dubbele agenda. De vrees dat er zich een volkswoede ontwikkelt tegen de staat en elite, die in weelde leeft in innige samenwerking met uitbuitende multinationals (zie kader), maakt dat de VS snel hun militaire aanwezigheid op de eilanden verhogen. Ook zijn er bewijzen dat het Filippijnse leger de chaos gebruikt om search-and-destroyacties te ondernemen tegen het Nieuwe Volksleger van de CPP. Het Nieuwe Volksleger heeft echter een eenzijdig staakt-het-vuren afgekondigd om voorrang te geven aan het bieden van hulp aan de slachtoffers. De NDFP, de koepel van progressieve Filippijnse organisaties, roept op er voor te zorgen dat donaties die ingezameld worden niet in handen komen van het corrupte Aquino-bewind.

Op de Filippijnen zijn er veel progressieve bewegingen die wel in staat zijn om direct hulp te bieden aan de slachtoffers. De Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging vraagt namens haar Filippijnse partners uw steun. Deze partners zijn: het Netwerk rond Rampenbeheer (CDRC), Karapatan mensenrechtenorganisatie en de Bayan samenwerkende hulporganisaties die werken onder de naam BALSA. Deze partners van de NFS willen samen met andere instanties de ergste nood kunnen opvangen en er later voor kunnen zorgen dat mensen weer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Net zoals bij elke ramp zijn het de lokale structuren die het beste de weerbaarheid van de bevolking kunnen herstellen. Het zijn deze structuren die blijven. Door te investeren in de lokale sociale structuur gaan noodhulp, structurele hulp en preventie hand in hand.

U kunt uw medeleven betuigen door een (groot of klein) bedrag over te maken naar het gironummer van de NFS:
NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS te Leiden onder vermelding van "noodhulp Yolanda"
of op bankrekening:
NL29 INGB 000 6391313 van NCPN-Landelijk o.v.v. 'Filippijnen'.

filip.jpg
De storm vernietigde de al zeer fragiele levensbasis van de boeren. Foto: mansunides/Flickr/by-nc-nd

Schrijnende kapitalistische uitbuiting

Naast de grove en gewelddadige uitbuiting van arbeiders op de plantages van de semi-feodale elite, biedt ook het werken in de fabrieken van multinationals de Filippijnse arbeiders weinig of geen perspectief. De armoede geeft de werkgevers ontzettend veel macht, de lonen zijn vaak onvoldoende om een gezin van te onderhouden. Veel excessen, zoals kinderen die tewerkgesteld worden in de seksindustrie, hebben direct te maken met de chronische armoede. Dankzij een verdeel en heers-tactiek en de repressie en zelfs moord van vakbondskaders kunnen Amerikaanse, Europese en Japanse bedrijven superwinsten binnenhalen op de Filippijnen.

Er zijn echter ook kleine successen van arbeiders die opkomen voor een rechtvaardig loon en het respecteren van basisrechten. Op 20 mei 2013, na maandenlang van pogingen te onderhandelen met het transnationale Coca Cola, was het genoeg en gingen de arbeiders onder de vlag van de vakbond UMDFP-IND de straat op voor de Coca-Colafabriek in de stad Santa Rosa en riepen een staking uit. In de hele regio en zelfs van heel het land, betekende deze succesvolle staking van de UMDFP-IND een nieuwe ontwikkeling in vakbonden die heel lang onderdrukt werden.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019