Doe mee aan de campagne op 30 november

23-10c.jpg
Ewald Engelen op FNV-kadervergadering in Utrecht op 23 oktober jl. "Nu eindelijk forse looneisen stellen na jaren van tegenstand door multinationals". Nederland moet worden gered door vakbeweging. (Foto: Manifest/WvdK)
23-10a.jpg
Blik op de zaal: 'Meer Koopkracht, bezuinigen is geen werk!' Op 23 oktober vond start plaats voor begin van campagne op 30 november a.s. (Foto: Manifest/WvdK)

Sociaaleconomische redactie

De FNV is tegen de 6 miljard euro aan extra bezuinigingen. Bovendien heeft het kabinet met D66, SGP en CU afgesproken de werkbonus te schrappen, het sociaal akkoord eenzijdig aan te passen en op grote schaal extra te bezuinigen op de zorg en ambtenaren. Voor de FNV is dit alles extra reden om op 30 november in Utrecht een stevige start te maken met de campagne voor koopkracht en echte banen. Kom 30 november naar Utrecht voor koopkracht en echte banen.

Na de miljardenbezuinigingen van de afgelopen jaren krijgen we er nog eens zes miljard bovenop in 2014. De FNV is het totaal oneens met die draconische bezuinigingen, die geen enkel vertrouwen terugbrengen. Op 30 november trapt de vakbeweging daarom af met de campagne Koopkracht en echte Banen. Zorg dat je erbij bent!

Zes miljard extra, dat zijn de cijfers. Maar wat is de harde werkelijkheid daarachter? Tienduizenden werknemers uit de zorg, de kinderopvang en bouw raken hun baan kwijt. Leraren, politie, gevangenismedewerkers krijgen er al jaren geen cent bij. En als je werkloos raakt, krijg je geen begeleiding naar ander werk. Het werk dát er is, is bijna altijd onzeker.

De FNV wil investeren in mensen en de economie. Zo blijft werk behouden en kunnen mensen weer kopen wat ze nodig hebben. De boodschap aan het kabinet is dan ook: Koopkracht en echte banen! Bezuinigen is geen werk!

Er is ook een boodschap aan de werkgevers, die al jaren bezuinigen op het goud van hun organisatie: de mensen die het doen. Jullie. Je collega's.

Het is tijd om de jarenlange koopkrachtdaling te keren.

De FNV wil een normale loonsverhoging van maximaal 3 procent. Een goede bijdrage aan het bestrijden van de crisis en het zorgen voor meer werk is de lonen verhogen zodat onze economie weer op gang komt. Ons land verarmt onder het beleid van VVD en PvdA. Hun bezuinigingen en aanslagen op de koopkracht leiden juist tot grotere overheidstekorten. Van alle belastingopbrengsten voor de overheid komt 82 procent uit inkomens en bestedingen. De vakbeweging wil echte banen, bijvoorbeeld in de supermarkten, de distributiecentra en in de agrarische sector: Gewoon goed werk met genoeg zekerheid, waardering en een stabiel inkomen. En genoeg tijd om kwaliteit te leveren, zodat je trots kunt zijn op je vak. De FNV gaat zich hiervoor vol inzetten in het komend cao-seizoen, en de 30e bespreken hoe. De boodschap aan werkgevers: Koopkracht en echte banen! Bezuinigen op mensen is geen werk!

Harde bezuinigingen en loonmatiging leiden tot minder inkomen en minder bestedingen en dus ook tot minder belastingopbrengsten. De metaalsector is een mooi voorbeeld van hoe het wel moet. Meer loon zorgt voor meer opdrachten voor bedrijven, meer werkgelegenheid en meer economische groei. In de grootmetaal is een structurele loonsverhoging van 4,2 procent afgesproken. Jongeren krijgen daarbovenop nog eens 3 procent extra. Dat is een goede zaak. Werknemers en onze economie hebben genoeg geleden onder de jarenlange loonmatiging. Hogere lonen zorgen voor meer bestedingen en daarmee ook voor nieuwe banen voor mensen die nu werkloos thuis zitten.

Kom 30 november naar Utrecht. Kom op 30 november naar de aftrap van de campagne in de Jaarbeurs in Utrecht.

Meer info of suggesties
Voor contact met het campagnecentrum:
Mail: info@koopkrachtenechtebanen.nl
Of bel: 0900 - 368 26 89
http://www.koopkrachtenechtebanen.nl


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019