Kort binnenlands

Consumptie van huishoudens blijft achter

Gezinnen trappen nog onveranderd op de rem en blijven minder consumeren dan een jaar eerder het geval was. Nederlandse huishoudens hebben in augustus 2 procent minder uitgegeven aan goederen en diensten dan in augustus 2012. De krimp is net zo groot als in juli. Consumenten besteden al ruim twee jaar onafgebroken minder dan een jaar eerder. De gezinnen hebben 6,1 procent minder besteed aan duurzame goederen. De afname was iets minder groot dan in juli. Toen was het -7,0 procent. Aan voedings- en genotmiddelen gaven consumenten in augustus 2,1 procent minder uit. De detailhandelsverkopen bleken in september nog meer gedaald. Met een zeer forse 7,4 procent. Dat is flink meer dan het gemiddelde over de eerste negen maanden van -4,6 procent. In de non-food daalde het volume met een ongekend sterke 9,4 procent. De winkels voor consumentenelektronica spanden met een min voor de omzet van 18,0 procent de kroon. De export kromp in september met 0,6 procent in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. In de voorafgaande maanden was er ongeveer 2 procent groei. (Bron: FD, 24-10 en 14-11-2013) Crisis holt koopkracht steeds meer uit.

Schending privacy zieke werknemers

De privacy van zieke werknemers wordt op grote schaal geschonden door werkgevers. Volgens het FNV-meldpunt Verzuimbegeleiding blijkt dat verzuimbureaus, arboartsen en werkgevers geregeld buiten hun boekje gaan. Bij 73 procent van de 6.161 werknemers die melding maakten bij de bond, heeft de contactpersoon van het verzuimbegeleidingbedrijf naar medische informatie gevraagd. Dit mag alleen de bedrijfsarts doen. 'In veel gevallen geldt: wie betaalt, bepaalt.(Bron: FD, 29-10-2013)

Meer huizenbezitters in betalingsproblemen

Het aantal mensen dat moeite heeft om de hypotheek te betalen neemt nog steeds toe. In de periode april-september kwamen er 9.924 consumenten bij met een betalingsachterstand op hun hypotheek. Dat is een toename van 12,1 procent. In de zes maanden voor 1 april bedroeg die toename 13,2 procent. (Bron: NRC, 22-10-2013)

Gemeenten diep in de schulden

De schuld van gemeenten blijft stijgen. Halverwege dit jaar is de gezamenlijke schuld bijna 51 miljard euro. De schuld stijgt al 6 jaar en is bijna 14 miljard hoger dan halverwege 2007. Vooral in 2009 en 2010 waren er hoge tekorten, onder meer door teruglopende grond-verkopen en maatregelen om de lokale economie te stimuleren. In 2012 gaven de gemeenten 52 miljard euro uit, terwijl er 49 miljard binnenkwam. (Bron: AD, 31-10-2013)

Handen af van arbeidsvoorwaarden

Gemeenteambtenaren hebben genoeg van alle bezuinigingen op hun arbeidsvoorwaarden. De vakbonden roepen op een arbeidsvoorwaardenoverleg af te breken als een gemeente de koopkracht van de ambtenaren wil aantasten. Afspraken over zaken als reiskostenvergoeding, extra vakantiedagen en ontslagbescherming worden aanvullend op de landelijke cao vastgelegd. (Bron: FD, 25-10-2013) Vakbonden tonen steeds meer spierballen.

Belastingontduiking massaal gemeld

Sinds het begin van 2013 hebben veel belastingontduikers zich gemeld bij de belastingdienst. Het zou gaan om 1272 personen. Deze mensen gaven hun verborgen vermogen na jaren toch op; in totaal gaat het om 552 miljoen euro. De reden is een fiscaal gunstige regeling. Tot 1 juli laat de belastingdienst namelijk de boete van 30 procent over de ontdoken belasting achterwege. (Bron: FD, 11-11-2013) Kleine angsthazen komen alsnog over de brug. Nu het grootkapitaal nog aanpakken.

Ondernemer snijdt in secundaire voorwaarden

Ruim een derde van de ondernemers heeft in de afgelopen drie jaar de secundaire arbeidsvoorwaarden van zijn personeel versoberd. Nog eens 20 procent overweegt dat te doen. Acht procent van de ondernemers is zelfs helemaal gestopt met het verstrekken ervan. Werkgevers zetten vanwege de economische crisis het mes in secundaire arbeidsvoorwaarden. Ondernemers hebben vooral gesneden in voorwaarden die meteen geld opleveren, zoals de vergoeding voor leaseauto, de reiskostenvergoeding en de dertiende maand. Ook het niet langer verstrekken van een mobiele telefoon, laptop of tablet wordt als serieuze besparingsmogelijkheid bekeken. (Bron: FD, 11-11-2013) Graaiers plukken werknemers.

Pensioenen na pensionering NIET vast

De pensioenvoorwaarden mogen nog gewijzigd worden als mensen al met pensioen zijn. Dat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde in 2012 al dat de wijziging niet in strijd is met het recht. De hoogste rechter bevestigt nu het oordeel van het gerechtshof. Een bevestiging dat pensioenregelingen nog aangepast kunnen worden als mensen uit dienst gaan. Het enkele feit dat het dienstverband was beëindigd betekende volgens de Hoge Raad niet dat de pensioenvoorwaarden ongewijzigd moesten blijven. Gepensioneerden zijn hierdoor kwetsbaarder geworden. (Bron: FD, 12-11-2013) Niets is meer zeker door kapitalisme in crisis.

Douwe Egberts schrapt meer dan honderd banen in Nederland

Koffieconcern DE Master Blenders schrapt 110 banen in Nederland na tegenvallende koffieverkopen. De banen zouden verdwijnen op het hoofdkantoor van DE Master Blenders in Amsterdam en in vestigingen in Utrecht en Joure. Bij DE Master Blenders werken in Nederland 2200 mensen. (...) Bij eerdere reorganisatie gingen ook al honderden banen verloren. (Bron: FD, 12-11-2013). Winstmaximalisatie gaat voor alles.

Particuliere verzekeraars snijden in aanvullende zorgpolissen

Verzekeraars zetten het mes in de aanvullende zorgpolissen. Zo is er vanaf volgend jaar vrijwel geen verzekeraar meer die fysiotherapie onbeperkt vergoedt. Als gevolg van de versobering van de aanvullende pakketten moeten vooral ouderen en chronisch zieken na 1 januari een groter deel van hun zorg zelf betalen. De aanvullende pakketten worden volgend jaar duurder, maar verzekerden krijgen daar minder zorg voor terug. De aanvullende zorgverzekeringen betalen de behandelingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie of tandheelkunde die niet in het verplichte basispakket zitten. De verzekeraars vinden deze behandelingen te duur worden voor de aanvullende polis en leggen de vergoedingen aan banden. In 2006 was 93 procent van de Nederlanders nog aanvullend verzekerd, tegen 86 procent in 2013. (Bron: VK, 11-11-2013) Privatisering is meer winsten, minder zorg.

Staking bij 'renderend' AkzoNobel in Deventer

markrutte01.jpg
Mark Rutte en de Chinese president Xi Jinping. Nederland hoopt op nieuwe handelsbetrekkingen en snelle hervormingen in China. Dat laatste valt nog te bezien. De Chinese CP voert een voorzichtig beleid. (Foto: ZLV)

Werknemers bij verffabrikant AkzoNobel in Deventer staakten vrijdag uit protest tegen sluiting. De verffabrikant wil de productie van chemicaliën verplaatsen naar onder meer China, waardoor in Deventer op termijn 215 banen verloren gaan. De bonden stellen dat de productie in Deventer winstgevend is en hopen met dit argument sluiting te kunnen tegenhouden. De fabriek in Deventer heeft nog nooit verlies gedraaid, wat dat betreft is er dus geen enkele reden voor de sluiting. (Bron: FD, 14-11-13)

PvdA-fractie definitief door de knieën

De PvdA gaat definitief akkoord met de aanschaf van het JSF-gevechtsvliegtuig als vervanger van de F-16. Eerder al steunde de fractie de inhoudelijke keus van het kabinet voor het toestel. Nederland stapte in 2002 in de ontwikkeling van de JSF. Sindsdien stelden opeenvolgende kabinetten de beslissing tot aankoop steeds uit. (Bron: NRC, 6-11-2013)

Aantal faillissementen blijft hoog

In oktober gingen 743 bedrijven en instellingen failliet, dat is 147 meer dan in september. In de eerste tien maanden van dit jaar gingen 7097 bedrijven en instellingen failliet, dat is 14 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In heel 2012 ging een recordaantal van 11.235 bedrijven en instellingen failliet. (Bron: FD, 12-11-2013) Ook het MKB heeft het hard te verduren door winsthonger grote bedrijven.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019