Kort buitenlands

Terugval wereldhandel in augustus ten opzichte van juli

De wereldhandel krimpt weer, blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). De groei in juli is neerwaarts bijgesteld van 2,2 procent naar 1,8 procent. Dat blijkt uit de nieuwste wereldhandelsmonitor die het CPB heeft gepresenteerd. Het cijfer geldt als toonaangevend in de wereld. Ze ging van een groei 1 van 0,4 procent in juli naar plus 0,2 procent in augustus. Aangezien het langjarige gemiddelde op 1,1 procent staat, duidt het huidige cijfer op een tamelijk beperkte internationale bedrijvigheid. Dit is een slecht signaal voor Nederland, dat met zijn open economie veel baat heeft bij een groeiende wereldhandel. Doorgaans is het ook de exportsector die de Nederlandse economie vlot trekt. (Bron: FD, 25-10-2013) Veel positief mediageklets. Harde cijfers tonen realiteit.

De Wever wil af van vaste indexering

De lonen in België mogen in de toekomst niet langer automatisch stijgen met de inflatie. Met dit standpunt, een onderdeel van een breder plan, wil de Vlaamse N-VA, de rechtse volkspartij van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever, de Belgische parlementsverkiezingen in mei winnen. België kent als een van de weinige landen in Europa nog een automatische loonindex en er zijn maar weinig partijen die aan dit systeem willen tornen. (Bron: FD, 29-1-2013) De ware aard van het extreem-rechtse beestje.

Productie daalt hard in eurozone

De industriële productie in de eurozone is in september ten opzichte van de maand ervoor harder gedaald dan verwacht. Dat blijkt uit cijfers die woensdag zijn gepubliceerd door Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Commissie. Het volume van de industriële productie in de muntunie is ten opzichte van augustus gedaald met 0,5 procent. Op jaarbasis was in augustus sprake van een daling met 2,1 procent. (Bron: FD, 14-11-2013) De basis voor de economie krimpt steeds meer in.

Werkloosheid EU bereikt record

Het werkloosheidspercentage in de eurozone is in september uitgekomen op het recordniveau van 12,2 procent, en is ook voor augustus bijgesteld tot dat niveau. De data tonen aan dat de situatie op de arbeidsmarkt er slechter aan toe is dan eerder werd aangenomen. In augustus werden minstens 200.000 meer personen werkloos dan aanvankelijk was geraamd. In totaal zaten 19,4 miljoen mensen zonder werk. In september kwamen hier nog eens 60.000 mensen bij. Dat is het hoogste niveau dat ooit in de eurozone werd bereikt. (Bron: FD, 1-11-2013)

Zweeds Electrolux schrapt duizenden arbeidsplaatsen

De Zweedse witgoedfabrikant Electrolux, bekend van zijn eigen merk en van AEG, schrapt circa 2000 banen. Een fabriek in Australië wordt gesloten en de productie wordt verplaatst naar Thailand. Ook in Italië gaan banen verloren. Ook andere bedrijven hebben te lijden onder de afnemende vraag naar huishoudelijke apparaten. (Bron: FD, 28-10-2013)

Meer Duitsers in de bijstand

Het aantal Duitsers groeit dat niet meer kan werken en financieel niet kan rondkomen en dat een beroep moet doen op de 'Sozialhilfe', een soort bijstand. Dit blijkt uit cijfers van het Duitse statistische bureau, het Statistisches Bundesamt in Wiesbaden. Het waren er eind vorig jaar 343.000, wat 3,3 procent meer is dan twaalf maanden eerder. (Bron: FD, 29-10-2013)

Communisten derde partij in Tsjechië

De sociaaldemocratische CSSD is als grootste partij uit de bus gekomen bij de parlementsverkiezingen in Tsjechië met 21 procent van de stemmen, echter minder dan de doelstelling van 30 procent. De partij heeft nu meer dan één coalitiepartner nodig om een stabiele regering te kunnen vormen. De protestpartij ANO (Ja) werd met 19 procent de tweede partij. De communistische KCSM wordt de derde partij van Tsjechië met 15 procent van de stemmen. (Bron: FD, 28-1-2013)


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019