Cuba met vakbondsgroeten

Vakbondscollega's uit België zullen komen vertellen over het vakbondswerk op Cuba en van de Belgische vakbondssolidariteit met de Cubaanse vakbeweging.

cuba_flag.jpg

Vooraankondiging

Op 6 februari 2014 (19u30) zal de Abvakabo FNV-afdeling Zeeuws-Vlaanderen een CUBA-informatie-avond houden in het vakbondsgebouw te Terneuzen (Axelsestraat 7).

Cuba met vakbondsgroeten

Zijn er op Cuba representatieve en onafhankelijke vakbonden? Hoe zijn ze georganiseerd? Kunnen ze het economische en politieke beleid beïnvloeden? Voor welke uitdagingen staan ze? Waarom organiseren Belgische vakbondsleden solidariteitsacties met hun Cubaanse collega's?

"Hier zitten we met de tegenstelling arbeid-kapitaal en in grote delen van de wereld beschikken de werkers noch over een vakbond noch over sociale bescherming. Op Cuba is er een andere context. Het is een andere samenleving en het loont de moeite om het te bestuderen en te kijken welke rol de vakbond daar speelt", zegt Guy Tondeur, nationaal secretaris van de ACV, Verbond Brussel-Halle-Vilvoorde.

"Het is nodig dat we de Cubanen blijven steunen, want ook wij hebben er belang bij dat hun, op collectiviteit en solidariteit gebaseerde, systeem blijft bestaan", vindt Eddy Van Lanker, federaal secretaris ABVV.

Solidariteit met een land waarover de grote media vaker negatief dan positief berichten is niet vanzelfsprekend. We moeten evenwel de moeite doen om de complexe realiteit van Cuba te ontdekken.

Luc Brusselaers


Secretaris afdeling Abvakabo fnv-Zeeuws-Vlaanderen.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019