Kort binnenlands nieuws

07aldel.jpg
Uit protest tegen sluiting Aldel en tegen gevaar aardbevingen door gaswinning NAM vond volksdebat plaats in Zuidbroek. (Foto: Manifest/H.J.)

Horecaondernemers en zzp'ers zijn in 2013 somberder geworden

Het vertrouwen van mkb-ondernemers in het eigen bedrijf en hun eigen sector is in de afgelopen zes jaar structureel gedaald, door de economische malaise. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Panteia. Het afgelopen jaar onderscheidden met name de horecaondernemers en de kleine zelfstandigen zich door toenemende somberheid over het eigen bedrijf, terwijl ook vervoerders en ondernemers in de handel en de bouw somber zijn over de eigen sector. In de dienstverlening was er het meeste vertrouwen. (Bron: FD, 17-1-2014)

Staat technologisch vernieuwer, niet bedrijfsleven

'Het gaat er niet om of de overheid iets minder goed doet of beter. Het punt dat ik (Econoom Mariana Mazzucato: The Entrepreneurial State) maak, is dat de staat innovaties op gang brengt die er anders helemaal niet zouden zijn. Innovaties waaraan ondernemers en durfkapitalisten zich nog niet wagen, omdat die een veel te hoog risico hebben of waarbij het veel te lang duurt voordat er een rendement is'. (Bron FD, 6-2-2014)

Kamer akkoord met afschaffen bijzondere positie ambtenaren

Het aparte ambtenarenrecht wordt afgeschaft. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van CDA en D66 dat de rechtspositie van ambtenaren gelijkstelt aan die van werknemers in de particuliere sector. Ambtenaren bij politie, defensie, rechterlijke macht en Hoge Colleges van Staat houden een uitzonderingspositie, vanwege hun unieke (onderdrukkings-, nvdr) taken. De Kamer bepaalde ook dat het burgerpersoneel bij politie en defensie uitgezonderd blijft. Ambtenarenvakbond Abvakabo FNV kondigde op 4 februari jl. een kort geding aan tegen minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. De bond voelt zich gepasseerd. (Bron: NRC, 5-2-2014)

Zorgpremie volgend jaar 200 euro hoger

De zorgpremie stijgt volgend jaar met 200 euro. Dat hebben werkgevers en werknemers uitgerekend. Oorzaak van de stijging is dat het kabinet de zorg voor ouderen en gehandicapten voor een groot deel uit de ziektekostenverzekering wil laten betalen. Om dat te kunnen bekostigen, moeten de verzekeraars meer premie vragen. Het gros van de mensen gaat er in koopkracht op achteruit. Dat bevestigen bronnen rond het kabinet. Ook het eigen risico zal flink oplopen. Nu ligt het verplichte eigen risico op 360 euro en betaalt de Nederlander volgens Zorgkiezer.nl jaarlijks gemiddeld bijna 1100 euro aan zorgpremie. (Bron: AD, 30-1-2014)

Huurstijging slecht voor koopkracht

De Nederlandse Woonbond heeft samen met vakcentrale FNV een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd over de huurstijging. Volgens de bond bedreigt de huurstijging de koopkracht. In de brief staat dat in 2013 de gemiddelde huurverhoging 4,6 procent was, wat 1,2 procent van de koopkracht kostte. In de brief van FNV en Woonbond roepen de organisaties op de huurverhogingen in ieder geval onder de 3 procent te houden. Volgens berekeningen van adviesbureau Rigo houden nu al 700.000 hurende huishoudens te weinig geld over voor de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. (Bron: FD, 17-1-2014)

Meer Nederlanders kampen met betalingsachterstand

Steeds meer Nederlanders blijven in gebreke bij het betalen van hun rekeningen. In een halfjaar tijd zijn er nog eens 20.000 mensen met een betalingsachterstand bijgekomen. In totaal zitten er nu bijna 740.000 consumenten in financiële problemen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Volgens woordvoerder Peter Hermsen van het BKR is de toename grotendeels toe te schrijven aan de crisis. De problematiek zal alleen maar groter worden doordat de werkloosheidscijfers nog oplopen', zegt Hermsen. In het Centraal Krediet Registratiesysteem van het BKR staan 8,6 miljoen Nederlanders geregistreerd, 8,6 procent van hen heeft een betalingsachterstand van vier maanden of meer. Een halfjaar geleden was dat nog 8,3 procent. (Bron: AD, 23-1-2014)

Grote steden leveren in

De vier grote steden moeten het vanaf volgend jaar doen met 40 miljoen euro minder. De verlaging is het gevolg van de nieuwe opzet van het gemeentefonds, het budget dat het rijk jaarlijks aan de gemeenten ter beschikking stelt. Uit een vertrouwelijk concept blijkt dat Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag straks een fors kleiner vast bedrag ontvangen, namelijk 450 miljoen euro in plaats van 600 miljoen euro per jaar. Deze korting wordt deels gecompenseerd door een bedrag per huishouden, maar dan nog schieten ze er samen zo'n 40 miljoen euro per jaar bij in. (Bron: FD, 4-2-2014)

Gemeenten verliezen politieke autonomie

Gemeenten hebben hun politieke autonomie verloren, schrijft de Groningse hoogleraar staatsrecht D.J. Elzinga vandaag in deze krant. Ze hebben alleen nog geld om regels uit Den Haag uit te voeren, met beperkte politieke marges. Gekozen partijen hebben geen manoeuvreerruimte meer. Het vrij besteedbare deel van het gemeentebudget is door bezuinigingen en verliezen "in rook opgegaan". Elzinga adviseert om te stemmen op partijen die een einde willen maken aan "de verkwanseling van de lokale democratie". (Bron: NRC, 3-2-2014)

Lokale lasten stijgen met 2,1 procent

Lokale overheden verwachten in 2014 12,8 mrd euro te ontvangen aan heffingen. Dat is een stijging van 2,1 procent ten opzichte van 2013. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De opbrengsten van provincies stijgen het hardst. Zo verwachten ze voor 1,5 miljard euro aan opcenten moterrijtuigenbelasting te innen, een stijging van 4,7 procent. Gemeenten verwachten komend jaar 8,7 miljard euro aan heffingen binnen te halen, een toename van 1,4 procent. De onroerendzaakbelasting brengt naar verwachting 3,4 procent meer op. De inkomsten uit reiningingsheffingen en bouwvergunningen dalen juist. De opbrengst van waterschapsheffingen stijgt met 2,8 procent naar 2,6 miljard euro. (Bron: FD, 22-1-2014)

Bonden klaar om actie te voeren

De afgelopen tijd voerden werknemers op grote schaal actie voor meer loon en behoud van hun banen. En dat zal zo blijven, voorspelt de vakcentrale FNV. "Koopkracht en echte banen, daar gaan we voor", zegt een woordvoerder van FNV Bondgenoten. "En we gaan er hard in. De mensen hebben jaren ingeleverd en nu het beter gaat, willen ze daar ook hun deel van. En de mensen zijn gemotiveerd om actie te voeren als het moet." De werkgevers merken ook dat de bonden nu anders aan tafel zitten. "De vakbonden zitten op strijdkoers", zegt Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN. "Die opstelling leidt tot moeizame onderhandelingen over een nieuwe cao." (Bron: AD, 11-1-2014)


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019