Persbericht

De NCPN-fractie in de gemeenteraad van De Friese Meren vraagt B en W om huishoudens die door problemen met uitbetaling van toeslagen bij de belastingdienst in financiële problemen komen te helpen met een lening via de bijstand. Huishoudens kunnen door genoemde problemen bij de belastingdienst met betalingsachterstanden te maken krijgen, met alle gevolgen van dien. De NCPN vraagt, als het college hiermee instemt, dit zo snel mogelijk via de gebruikelijke weg in de publiciteit te brengen.

Lemmer, 1 februari 2014.

Rinze Visser (0514 562563)


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019