AKP wil alle macht, ook rechterlijke macht

eda.jpg 11gezigeweld.jpg
Op de foto 6 slachtoffers van politiegeweld tijdens Gezi-protesten. V.l.n.r.: Ali Ísmail Korkmaz, Abdullah Cömert, Ahmet Atakan, Ethem Sarisülük, Medini Yildirim, en Mehmet Ayvalitas. (Foto: www. avegkon.org)

Eda Yenil

Eerder werd in Manifest beschreven hoe de AKP omgaat met de grondwet en andere wetten. De AKP weet wel wegen te vinden als het gaat om haar eigen belangen. Maar de burgers blijken hun rechten moeilijk te kunnen halen als het gaat om zaken tegen de regering of de staat. Wat zijn de activiteiten van de AKP om de rechterlijke macht onder controle te krijgen?

Op 17 december vond er een operatie plaats door de politie waarbij tientallen aan AKP-gelieerde zakenlieden op verdenking van corruptie van hun bed werden gelicht. Bij de directeur van een staatsbank vond de politie schoenendozen vol geld met in totaal 4,5 miljoen dollar. Er lag ook een arrestatiebevel klaar voor de zoon van Erdogan zelf. Maar de AKP heeft meteen ingegrepen en wilde de officieren van justitie, rechters en politie, aangesloten bij de Gulen-beweging, vervangen. Zover kwam het niet. De hoofdaanklager kreeg snel een nieuwe betrekking, evenals vele honderden politiebeambten.

De tweede golf van deze operatie startte in Izmir op 7 januari, maar werd gestopt nadat de leden van de bij de operatie betrokken politie van de zaak werden gehaald. Volgens bronnen was Erdogan's zoon, Bilal Erdogan, een van de personen op de lijst die aangehouden zou worden om te worden verhoord op beschuldiging van corruptie.

Om de volledige controle op de rechterlijke macht te krijgen, heeft de AKP nu een maatregel in petto om de 'Hoge Raad van rechters en openbare aanklagers' (HSYK) te onderwerpen aan het toezicht van de minister van Justitie. HSYK is het orgaan dat verantwoordelijk is voor de benoeming van rechters en officieren van justitie. De raad heeft 27 leden. De oppositie en de HSYK zeggen beide dat dit wetsvoorstel ongrondwettig is, omdat het de scheiding der machten tussen de regering en de rechterlijke macht volledig zou elimineren. EU-ambtenaren hebben de regering ook gewaarschuwd tegen het laten passeren van een dergelijke maatregel, maar het lijkt er niet op dat Erdogan het voorstel zal intrekken.

Rechtszaken over Gezi-protesten

Momenteel vinden rechtszaken plaats over de Gezi-protesten. Een voorbeeld hiervan is de zaak over Mehmet Ayvalitas. Mehmet Ayvalitas is bewust aangereden door een auto tijdens de protesten. Binnen enkele dagen overleed hij helaas aan zijn verwondingen. De zaal van de Rechtbank waar de zitting werd gehouden was overvol. Er werd echter geen juiste berechtingsprocedure gevolgd volgens de advocaten van Mehmet Ayvalitas. Er waren zelfs agenten in de zaal die een wapen droegen. Toen dit werd opgemerkt, zijn zij uit de zaal verwijderd. De advocaten verzochten om hun identiteit te laten vaststellen. Maar men beweerde dat de opnameapparatuur van de rechtbank niet werkte. Er is nog geen vonnis toegewezen. De volgende zitting zal op 21 mei plaatsvinden.

Een ander voorbeeld van dit soort rechtszaken is dat van Ali Ismail Korkmaz. Ali is in Eskisehir tijdens de protesten aangevallen door de politie en winkeliers in de buurt. De opgenomen beelden hiervan zijn door de politie eerst niet overgedragen, maar later slaagde de gendarme er toch in om ze boven water te krijgen. Ali was geslagen door een aantal mannen en toen hij daarna naar een ziekenhuis ging, wees de dokter hem af. Hij moest zich eerst melden bij de politie. Ali kreeg pijnstillers en spierverslappers als medicijn, terwijl hij een hersenschudding had. Hij ging naar huis, maar toen hij de volgende dag wakker werd, had hij moeite met praten en lopen. Vrienden brachten hem naar een ziekenhuis, waar hij onmiddellijk op de intensive care werd opgenomen. Hij raakte in coma, waarna hij na een week overleed, 19 jaar jong.

Tijdens de rechtszitting van Ali Ismail Korkmaz' zaak hebben wij gezien hoe mensen kunnen liegen terwijl er bewijzen zijn. De rechtszitting vond eerst plaats in een ver gelegen stad, opdat mensen die de zitting wilden bijwonen niet zouden kunnen komen. Maar dit had geen effect, want honderden mensen gingen toch naar Kayseri om erbij te kunnen zijn. Degenen die Ali hebben vermoord, beweerden dat zij niet geslagen hebben, dat hun handelingen niet de oorzaak zijn van de dood van Ali Ismail Korkmaz. De volgende zitting over de zaak zal worden gehouden op 12 mei. Iedereen die tegen deze onrechtmatige en fascistische activiteiten van AKP is, zal ook tijdens de volgende zitting de familie van Ali Ismail niet alleen laten.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019