Vakbondsstrijd Vecht voor je recht: Nieuwsbrief nr 91

Voor een Europa van de Solidariteit

4 april Europese demonstratie in Brussel

In december nog werd in Nederland het Verdrag voor Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur (VSCB) door een ruime meerderheid van de politieke Partijen geratificeerd terwijl dat verdrag een arbitraire en autoritaire macht verleent aan de Europese Commissie en aan de 28 staatshoofden en regeringsleiders van de EU om saneringsplannen op te leggen.

Dit verdrag is nergens ter goedkeuring aan de bevolking voorgelegd.

Het verdrag is een instrument in handen van de Europese Unie om haar shocktherapie toe te passen die overal op hetzelfde neerkomt: verlaging van de lonen en de pensioenen, ontslag van ambtenaren, veiling van openbare bedrijven en deregulering van de arbeidsmarkt.

Ander geluid nu nodig

Op het Europese toneel is een andere, heldere stem meer dan ooit nodig. De sociaaldemocratische fractie (S&D) regeert mee in 18 van de 28 landen, en is mede-actor van het huidige liberale besparingsbeleid in onder meer Nederland, Frankrijk, Italië en Griekenland. De christendemocratische fractie (EVP) regeert mee in 16 van de 28 landen, en de liberale fractie (ALDE) is mee aan zet in 13 van de 28 Europese lidstaten.

De heldere andere stem zal niet van deze politieke formaties komen. Een consequent linkse stem is nu meer nodig dan ooit. Een stem die zegt: "We verwerpen de huidige Europese Unie die gestoeld is op concurrentie en onevenwicht. Het Verdrag van Lissabon en het Stabiliteitsverdrag zijn onaanvaardbaar als grondslag van een Europese eenmaking. De Europese Unie mag geen spiraal naar beneden aandrijven."

Stop de Europese Pletwals

Hoe meer dit Europa verscheurd wordt door de schuldencrisis, hoe meer antidemocratische instrumenten gecreëerd worden en hoe meer het autoritaire Europees gezag ingrijpt in de bevoegdheden van de nationale staten. De economische en financiële crisis wordt gebruikt om een oncontroleerbare supranationale staatsmacht te bouwen, waar 28 staatshoofden en regeringsleiders, in samenspel met de Commissie, de Europese Centrale Bank en het IMF, als een antisociale en antidemocratische pletwals te keer gaan. Wij komen op voor het afschaffen van alle maatregelen die onbeperkte bevoegdheid toekennen aan de autocratische club van staatshoofden en regeringsleiders.

Wij zijn voor een Europa van de solidariteit en de samenwerking, gebouwd op respect voor de fundamentele sociale en democratische rechten en tegen het Europa van de afbraak.

Ga 4 april mee!

Geef je hier op: info@koopkrachtenechtebanen.nl. Geef ook duidelijk aan waar je op de bus wilt opstappen. We komen om 11 uur aan in Brussel.

Weblog Vakbondsstrijd Vecht voor je Recht.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019