'Komende vier jaar laat ik als communist wederom van me horen'

Interview Willem Gomes, lijstrekker NCPN Heiloo

willemgomes.jpg
Willem Gomes
posterheiloo.jpg 14puntenheiloo.jpg

Maarten Muis

Aanstaande woensdag zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In Heiloo doet een lijst van de NCPN mee. De NCPN-lijst wordt aangevoerd door Willem Gomes, die sinds twaalf jaar namens de partij in de gemeenteraad zitting heeft. Manifest sprak met hem over de politieke inzet bij deze verkiezingen.

Met welke leus en welk programma gaat de NCPN in Heiloo de verkiezingen in?

Wij hebben in Heiloo lijst 5 en gebruiken als leus op de poster: High Five: De NCPN, het beste voor Heiloo. De komende vier jaar willen we met de behaalde zetels, net als voorgaande twaalf jaar, een antikapitalistisch geluid laten horen in de gemeenteraad. Daarmee willen we ook het verzet aanwakkeren tegen het afwentelen op de bevolking van de kosten van de crisis. We hebben veertien punten opgesteld als programma en verdelen dat via een flyer onder de bevolking. We nemen als NCPN stelling in de belangrijkste strijdpunten lokaal, met name bij het verzet tegen een afslag van de snelweg A9 en het plaatsen van C2000-zendmasten in woongebieden. Maar ook het aanklagen van de drieste bezuinigingspolitiek, vooral vanuit Den Haag opgelegd, is onze taak. De rol van de NCPN in Heiloo bij al deze strijdpunten is mensen bewust maken van de kapitalistische logica die achter deze ontwikkelingen verborgen zit.

Hoe was de situatie in de lokale politiek de afgelopen jaren?

De strijdbaarheid in Heiloo is groter dan jaren geleden en het verzet tegen de politiek van het college van burgemeester en wethouders wordt steeds sterker. Lokale actiecomités laten van zich horen, zoals tegen zendmasten. Mijn werk in de gemeenteraad en daarbuiten is gericht op het laten klinken van een ander, kritisch en antikapitalistisch geluid. Ik laat me steeds duidelijk horen, in de gemeenteraad, via ingezonden brieven in de krant en waar ik ook kom in Heiloo. En dat altijd op een strijdvaardige manier. Dat steekt schril af tegen de andere partijen in de gemeenteraad, die meestal braaf instemmen met het college van burgemeester en wethouders. Ook probeer ik de vaak murw gemaakte mensen in beweging te krijgen. Ik probeer de mensen te motiveren wat van zich te laten horen, in actie te komen. Ik vertel bijvoorbeeld de directeur van de muziekschool dat de korting op het budget niet klakkeloos geaccepteerd moet worden. Ik wijs op de noodzaak iedereen in en rond de muziekschool te organiseren tegen deze bezuiniging. Tijdens de behandeling in de gemeenteraad waren er gelukkig veel leerlingen en ouders aanwezig om er tegen te protesteren.

Wat is het verhaal achter de afslag van de A9?

Een jaar of zeven geleden was Heiloo een rijke gemeente. Maar er was veel ambitie om mee te gaan in de vaart der volkeren en talloze uitbreidingsplannen werden gemaakt. In de Boekelermeer werd een groot bedrijventerrein gepland en twee gebieden werden aangewezen om meer woningen te bouwen. De gemeente investeerde meer dan veertig miljoen in de grond van deze gebieden, maar door de economische crisis komen de rooskleurige scenario's niet uit. Er is dus verlies op deze investering.

De afslag van de A9 zou de aantrekkelijkheid van deze gebieden moeten verhogen, alleen was het de bedoeling dit te financieren met de winst op de grondspeculatie, De gemeente moet nu veertien miljoen betalen voor de afslag van de snelweg, terwijl er nog maar negen miljoen in de gemeentekas zit. De wethouders en coalitiepartijen willen dit project doorzetten, terwijl er duidelijke kritiek komt vanuit de bevolking. Want nu moet de bevolking via bezuinigingen de miljoenen ophoesten, om het mismanagement van het college goed te maken. De NCPN was de enige partij in de gemeenteraad die tegen deze afslag stemde.

En wat zit er achter de zendmasten?

C2000 is een communicatienetwerk voor hulpdiensten als politie en ambulances. De zendmasten geven volgens sommige experts straling af die gezondheidsschade kan veroorzaken. Het plaatsen van een C2000-mast in Heiloo is eerder door strijd van buurtbewoners verhinderd en ook op de nieuw toegewezen plek is er nu verzet tegen de plaatsing. Gisteravond was er een gemeenteraadsvergadering, die druk bezocht was door de buurtbewoners. Onder dwang van de bevolking gaat het college weer praten met de organisatie die de C2000-masten plaatst. Dit maakt duidelijk dat georganiseerd verzet vanuit de bevolking loont.

Waar wordt in Heiloo met name op bezuinigd?

Op sportvoorzieningen, op groenvoorziening, op kinderspeelplaatsen en op kunst en cultuur. In ons veertien puntenprogramma is dat allemaal concreet genoemd. Er zijn stevige kortingen op de subsidie voor de muziekschool, de bibliotheek en de sportclubs. Struiken, planten en bloemen worden vervangen door eenvoudig te verzorgen gras, zodat er bezuinigd kan worden op de gemeentelijke groenvoorziening. De gemeente heeft het lef bewoners op te roepen zelf het groen in de straat te verzorgen én tegelijk de lokale belastingen te verhogen.

In Heiloo wonen volgens sommige bronnen meer dan tweehonderd miljonairs, maar het aantal bijstandsontvangers is ook groot en groeit door de toenemende werkloosheid. De WMO, die ik in de gemeenteraad betitelde als 'Weer Meer Onrecht', gaat ook voor de bevolking van Heiloo een verslechtering betekenen. Ik wees afgelopen gemeenteraadszitting ook op het feit dat het budget in gemeente Heiloo voor WMO en Jeugdzorg de komende vier jaren daalt van vier naar bijna een miljoen volgens de huidige plannen. Er komt dus heel wat op de bevolking af. De economische crisis zal nog wel veel langer duren. Het kapitalistisch systeem heeft al vaak zijn failliet getoond, maar de crisis nu is wel zeer heftig. Dat moet toch wat duidelijk maken.

En hoe gaat de NCPN in Heiloo de bevolking van dat kapitalisme bewuster maken?

Ik geef vaak in de gemeenteraad aan dat de economische crisis door de kapitalistische topmannen veroorzaakt is. Zij zijn er zelf wel rijker van geworden. De arbeidersmassa moet het geld, dat verspeeld is door de bankbaronnen, weer opbrengen via allerlei bezuinigingen. De NCPN is in Heiloo de enige partij die consequent tegen elke bezuiniging stemt. Burgerlijke partijen in Heiloo hebben vaak een kritisch verhaal, maar als het op stemmen aankomt worden toch altijd de gevestigde belangen gediend en niet de belangen van de bevolking. Dat zullen wij de komende jaren wel doen, met het behaalde kiesresultaat.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019