Kort door de bocht (3)

Credit Suisse bleek in 2006 22.000 Amerikaanse rekeninghouders te hebben gehad, tezamen goed voor 12 miljard dollar. Over dat geld werd geen belasting betaald. (Bron: NRC, 27-02-2014)

Corruptie, malversaties en dubieuze transacties - de reeks financiële schandalen rond het Vaticaan is lang. De paus gelastte een ingrijpende herschikking van verantwoordelijkheden. (Bron: 26-02-2014)

Met de (voetbal)spelerstransfers zijn miljoenen gemoeid. Bijna een derde van alle transfersommen (in 2012 wereldwijd 2 miljard euro) komt bij tussenpersonen terecht. (Bron: NRC, 22-02-2014)

De inkoopwaarde van een hoeveelheid gestolen spullen van V&D bedroeg 14.266 euro. De gederfde winst hierop was 15.848 euro. Een bruto winstmarge van dik 43 procent. Het lijkt Apple wel. Hoeveel dragen 'shops' (ICI Paris, Bodyshop, etc) af aan V&D? Dat blijkt 26 procent van hun omzet te zijn. Hoezo lage winstmarges in de detailhandel? (Bron: NRC, 22-02-2014)

Modehuis 'Maison de Bonneterie' gaat na 125 jaar sluiten. De 99 werknemers komen op straat te staan. (Bron: NRC, 22-02-2014)

Spaarder leverde in 2013 op vrij opneembare rekening 2,3 miljard in door hoge inflatie en lage rente. Dit verlies is meer dan drie keer zo groot als een jaar eerder. (Bron: AD, 26-02-2014)

Kabinet wil geen tijdsverlies door reacties op adviezen. De regering wil af van verplichte reactie op adviezen, zoals die van de WRR. Ze passen niet in de 'politieke agenda'. (Bron: NRC, 28-02-2014)

Geen geld en wel problemen? Vergeet de rechter maar. Justitie maakt hulp van een advocaat op overheidskosten moeilijker. Kabinet schendt recht op toegang tot rechter, zegt sociale advocatuur. Advocaat Hein Vogel: "Dat is de tijdgeest: controle, repressie en straf". (Bron: NRC, 21-02 -2014)

Het maakt alles uit op welke diepte een beving optreedt. Het ongeluk van Groningen is dat daar bevingen ondiep zijn, maar 3 km beneden het maaiveld. In het Spaanse Lorca vielen 9 doden en 3 zwaargewonden toen in 2011 op 1 km diepte een beving van 5,1 optrad. In Huizinge vond in 2012 een beving plaats van 3,6 op de schaal van Richter. (Bron: NRC, 01-03-2014)

Het onderhoud aan het spoor door spoorbeheerder ProRail moet beter. Veiligheid moet een prominentere plaats krijgen en het bedrijf moet beter inzicht krijgen in de actuele staat van de infrastructuur. (Bron: NRC, 22-02-2014)

Uit de cijfers blijkt dat ABN Amro het zwaar te verduren heeft door de malaise in het mkb. De bank is voor 80 procent van zijn resultaten afhankelijk van de binnenlandse economie. (Bron: FD, 22-02-2014)

Ahold wil zijn aandeelhouders een dividend betalen dat op 51 procent van de winst per aandeel over 2013 ligt. Met deze winstuitkering van 0,47 euro per aandeel is het bedrijf opnieuw genereus naar de eigen aandeelhouders. Klanten en toeleveranciers zijn de dupe. (Bron: FD, 28-02-2014)

Michael Corbat ontvangt 14,4 miljoen dollar voor zijn eerste jaar als Citigroup-ceo (Bron: FD, 22-2-2014)

Het bestuur van de FED ging er in de dagen na het faillissement van Lehman Brothers in september 2008 nog vanuit dat de Amerikaanse economie binnen enkele maanden zou terugkeren naar een gezond niveau. (Bron: NRC, 25-02-2014)

Tachtigduizend man eruit en nog steeds beschikken de VS over de grootste krijgsmacht. In 2013: defensieuitgaven VS 380 miljard euro. De volgende negen landen samen 449,5 miljard. (Bron: NRC, 25-02-2014)

Industriegiganten als General Electric en Siemens produceren steeds meer machineonderdelen met 3D-printers. Ze voorspellen een nieuwe industriële revolutie, waar Nederland niet bij wil achterblijven. (Bron: FD, 24-02-2014)

'Binnen dertig jaar is helft van de nu bestaande banen overbodig', zegt hoogleraar economie Bartelsman. 'Onze gemiddelde arbeidstijd behoort tot de laagste ter wereld en moet omhoog', vindt VNO-NCW topman Wientjes. 'De nieuwe maatschappelijke orde is pragmatisch, divers en diffuus', volgens hoogleraar transities Rotmans. Frisse ideeën noemen ze dat. (Bron: FD, 28-02-2014)

De SP werkt plaatselijk vaak samen met de VVD. Meestal doordat de PvdA door de SP uit het college werd gewipt. Van Heijningen (secretaris SP) gaat uit van winst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hoog op het lijstje staat een doorbraak in de vier grote steden, waar de SP het traditioneel aflegt tegen de PvdA. "Daar willen we een grote klapper maken". Wat valt er te verwachten van de SP? (Bron: NRC: 22-02-2014)

jeugdzorg..jpg
In de maand januari protesteerden in het hele land zorgmedewerkers tegen de aanval op hun arbeidsrechten. Hier de medewerkers van de jeugdzorg op 22 januari in Den Haag. (Foto: Roel Wijnants/Flickr/cc/by-nc)

Stem vooral geen VVD of PvdA. De uitvoering van zorg- en arbeidswetten verschuift van het rijk naar gemeenten. Straf VVD en PvdA voor chaos die dreigt, betoogt Frank Ankersmit (geschiedfilosoof, mede-auteur Liberaal Manifest van VVD in 2005) (Bron: NRC, 28-02-2014)

De voorzitter van de Bond van Belastingbetalers wil de gemeenten standaard onder curatele plaatsen tot is aangetoond dat er geen sprake meer is van onverantwoorde grondspeculaties. (Bron: FD, 03-03-2014)

De Nederlandse economie blijft flink achter bij die van de meeste andere Europese landen. Pas eind volgend jaar wordt weer banengroei verwacht, maar marginaal. (Bron: AD, 26-02-2014)

Voor dit jaar is totale belastingopbrengst geraamd op 235 miljard euro, waarvan 145 miljard uit loonbelasting en sociale premies. Dat vindt zelfs Peter Kavelaars, directeur wetenschappelijk bureau Deloitte, te gortig. Het remt de economische groei. (Bron: FD, 28-02-2014)

Bijna 200 pomphouders beginnen voor zichzelf. Zij keren massaal de grote oliemaatschappijen de rug toe vanwege 'wurgcontracten'. (Bron: AD, 25-02-2014)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019