SCHRIFTELIJKE VRAGEN.

Aan B en W van De Friese Meren

Lemmer, 3 maart 2014.

  1. Is mijn indruk juist dat de procedures betreffende schuldsaneringsaanvragen bij de Kredietbank langer worden?
  2. Als dat het geval is, komt dat dan omdat schuldeisers moeilijker dan eerst te bewegen zijn tot medewerking aan oplossingen?
  3. Bent u het in dat geval met mij eens dat door zich voortslepende schuldsaneringsprocedures ook in beginsel bereidwillige schuldeisers het dan af laten weten, met alle gevolgen van dien voor de aanvragers?
  4. Bent u bereid het in de vorige vragen naar voren gebrachte te onderzoeken en uw bevindingen zo spoedig mogelijk kenbaar te maken?

Hoogachtend,

R. Visser, gemeenteraadslid NCPN.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019