Tata Steel IJmuiden (het vroegere Hoogovens)

tata1.jpg
Protestmars van Tata-medewerkers op 17 februari jl.. Fototekst: Erik Gerritsma. (Foto: Manifest/EG)

Op 17 februari liepen 1.000 staalarbeiders van Tata Steel IJmuiden (het vroegere Hoogovens) een protestmars naar het hoofdgebouw. Zij droegen een kist met zich mee waarmee zij symbolisch de directie-voorstellen ten grave droegen. De staalarbeiders eisen van de directie dat de voorstellen van Tata voor de vastgelopen CAO-onderhandeling van tafel gaan. Tata kwam in februari bovenop de eerste voorstellen ook nog eens met een nieuwe reeks aanvullende eisen.

De voorstellen van de directie omvatten onder meer afschaffen van de feestdagentoeslag, versoberen van de overwerktoeslag, flexibilisering van de roosters, meer ruimte voor onderaanbestedingen, en schrappen van regelingen voor oudere werknemers. Daarnaast moeten in een nieuwe ontslagronde ook nog eens 200 banen verdwijnen.

De vakbonden hebben de directie-voorstellen resoluut verworpen. FNV Bondgenoten eist 3 procent loonsverhoging en echte banen. Tata Steel IJmuiden schrijft zwarte cijfers en ook de export neemt weer toe. Bij Tata Steel IJmuiden werken 'nog maar' ongeveer 9.000 mensen, daaromheen nog eens vele duizenden in buitenfirma's die ook zwaar onder druk staan. De afgelopen jaren zijn al vele honderden banen geschrapt en zijn honderden buitenfirma's de wacht aangezegd. De werkdruk is voor de staalarbeiders steeds verder gestegen.

Op 3 maart liep een ultimatum van de bonden af om de cao-onderhandeling op 5 maart te hervatten, onder voorwaarde dat de directie-voorstellen van tafel gingen. Voor 11 maart heeft FNV bondgenoten daarom ledenvergaderingen uitgeschreven waarop besloten wordt tot hardere acties, waaronder stakingen. Tijdens de protestmars op 17 februari werd de directie al gewaarschuwd: "Als jullie oorlog willen..."

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019