Turkse tapes en corruptie in de AKP

eda.jpg
Eda Yenil
turk.jpg
Demonstatie op 25 februari jl. georganiseerd door de TKP, na het uitlekken van tapes. (Foto: sol.org.tr)

Eda Yenil

Gedurende de laatste weken wordt de politieke agenda van Turkije bepaald door de tapes. Ieder avond worden nieuwe geluidsfragmenten op YouTube gepubliceerd van gesprekken van AKP-leden en zelfs van Tayyip Erdogan met zijn familie. In het ene gesprek beveelt Recep Tayyip Erdogan dat bepaalde uitzendingen van een tv-kanaal niet mogen doorgaan en in een ander gesprek vraagt hij aan de minister van Justitie of een rechtszaak zoals zij willen zal worden afgerond.

Het opvallendste gesprek was tussen Erdogan en zijn zoon Bilal Erdogan. Een tape laat horen hoe Erdogan zijn zoon controleert of hij die dag ongeveer 90 miljoen euro heeft weggewerkt. Zo vertelt Bilal dat zij hun schulden kunnen aflossen en met het overblijvende geld huizen kunnen kopen en dat zij kunnen doen alsof zij geïnvesteerd hebben in bepaalde projecten. In het gesprek bespreken de minister-president en zijn zoon hoe zij grote hoeveelheden smeergeld kunnen verbergen, omdat de politie ook bij hen onderzoek zou kunnen doen in verband met de andere aanhoudingen.

In de opgenomen gesprekken, die de afgelopen weken zijn uitgelekt, waarschuwt Erdogan zijn zoon Bilal voor contant geld verborgen in verschillende huizen. In een tweede gesprek overlegt Erdogan's zoon met de minister-president over het besluit om het geld te verdelen over verschillende zakenlieden aan wie zij geld schuldig zijn.

Deze gesprekken werden gevoerd onmiddellijk na de operatie van 17 december 2013 (zie Manifest 2 van dit jaar). Kort samengevat: op 17 december vond een operatie plaats door de politie waarbij tientallen aan de AKP gelieerde zakenlieden en de zonen van een paar ministers op verdenking van corruptie van hun bed werden gelicht. Er lag ook een arrestatiebevel klaar voor de zoon van Erdogan. Maar de AKP greep onmiddellijk in en verving de officieren van justitie, rechters en politie aangesloten bij de Gülen-beweging.

Het lijkt erop dat er een vies politiek spelletje wordt gespeeld tussen de AKP en de Gülen-beweging. De bevolking van Turkije, de arbeidersklasse moet zich echter niet laten misleiden en blijven strijden tegen beide organisaties. De Communistische Partij van Turkije heeft een oproep gedaan aan de bevolking van Turkije na de uitgelekte tapes van het vermeende telefoongesprek tussen de minister-president Recep Tayyip Erdogan en zijn zoon Bilal Erdogan.

De oproep van de Communistische Partij van Turkije luidt:

De bevolking moet zijn legitieme recht op zelfverdediging tegen tirannie, corruptie en onrechtvaardigheid gebruiken. De mensen moeten zich in hun buurten, werkplaatsen en scholen mobiliseren rond de onderstaande eisen en moeten opstaan net zoals ze in juni vorig jaar deden.

  1. De regering moet onmiddellijk aftreden.
  2. Op alle activa van de AKP en de AKP-leiding moet beslag worden gelegd.
  3. De orde van advocaten, vakbonden, beroepsorganisaties en politieke partijen moeten een gezamenlijke commissie vormen voor het onderzoek naar deze zaken met het oog op het nastreven van een onafhankelijk onderzoek.
  4. De wetgeving inzake politieke partijen en verkiezingen moet worden veranderd en de kiesdrempel moet worden afgeschaft.
  5. Er moeten vervroegde landelijke verkiezingen plaatsvinden.

De georganiseerde mensen kunnen niet verslagen worden!

Geef niet toe, ORGANISEER JE!


N.B. Zie voor een politieke achtergrondanalyse de verklaring van de TKP op de website www.ncpn.nl.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019