De consument als eendimensionale mens

Wil van der Klift

Net zoals de leuze: eerst de mens, niet de winst de kern van de noodzaak van het socialisme uitdrukt, geldt ook dat de mensen steeds meer door het kapitaal worden gezien als consument.

Op allerlei gebied wordt de menselijke waardigheid verkleind. De breedheid van de menselijke behoeften wordt steeds meer ingeperkt tot zijn consumentengedrag. Big Data proberen niet alleen de bewegingsvrijheid en persoonlijke privacy tot het uiterste te beperken, maar worden ook ingezet als slimme reclametechnieken om de consumptie op te voeren middels op maat gesneden advertenties. Heel gerichte advertenties worden naar potentiële klanten gestuurd. Het plan van de ING om betaalgegevens van klanten te verstrekken aan commerciële adverteerders, is een nieuwe versie van deze ontwikkelingen, waarbij wordt geprobeerd de adverteerders persoonlijker te koppelen aan gedrag van consumenten. Zolang daar nog voordelen aan worden verbonden zal een deel van de consumenten bereid zijn dat soort ontwikkelingen te ondersteunen. Veel mensen blijken, vaak noodgedwongen, bereid hun privacy prijs te geven, mits daar financiële voordelen tegenover staan. Kortingen worden in deze dure tijden op prijs gesteld. Anderzijds staat het water aan de lippen van veel ondernemers en worden grenzen met het grootste gemak verlegd. De slag om de consument vindt plaats en zal verder worden gevoerd. Daarmee is de eendimensionale mens weer een stukje dichterbij gekomen.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019