Onderwerp: ingezonden stuk

Weerloos?

In een gesprek dat ik laatst met een welzijnswerker had kwam naar voren dat het grootste probleem van ouderen met beperkingen eenzaamheid is. Zonder eenzaamheid als probleem in twijfel te trekken krijg ik toch de indruk dat men hiermee de behoefte aan professionele thuiszorg wil bagatelliseren. Want op de thuiszorg is men al aan het bezuinigen: minder uren en inkomensverlaging of zelfs ontslag voor thuiszorgwerkers. Maar het is niet alleen de thuiszorg waarop men bezuinigt! Ook is er het plan verzorgingstehuizen - dé oplossing voor velen als het om eenzaamheid gaat - op te doeken. Een groot schandaal met een sociale ramp als gevolg! Het gaat allemaal snel. Vanaf 2015 zal het nog sneller gaan. Dit alles, zo is mijn ervaring, laat het gemeentebestuur en ook de meeste raadsleden onberoerd. Zij 'gaan een klus klaren', vinden zij. Een 'klus' waarmee velen in de ellende gestort worden. Verzorgingstehuizen hebben hun waarde meer dan bewezen. Maar de miljardenbezuinigingen - veroorzaakt door winsthonger en hebzucht van de nooit-genoeg-hebbers en de redding van de grote banken met hun miljoenenheren aan de macht - , de schuldigen aan de wereldcrisis, worden verhaald op de meest weerloze mensen. Weerloos? Wij zijn toch niet allemaal weerloos? Wij zijn toch niet allemaal oud en gebrekkig? Waar zijn de weerbaren?

Rinze Visser, raadslid De Friese Meren,
Kof 8, 8531 AT Lemmer.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019