Informatiebulletin: Amerikaanse steun aan NAVO-bondgenoten en partners

Ter onmiddellijke publicatie [*]

Redactie buitenland

Onder het mom van noodzakelijke inspanningen tegen 'Ruslands agressieve acties' worden in sneltreinvaart al langer bestaande agressieve NAVO-plannen uitgerold die kunnen uitlopen op oorlog in Europa. De plannen van het Witte Huis laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Aan de grenzen van Rusland worden de militaire inspanningen van de NAVO, onder leiding van de VS, aanzienlijk opgevoerd. Ver van de VS vandaan moeten de Europese 'partners' hun militaire uitgaven verhogen en riskante oorlogsinspanningen opvoeren opdat de belangen van de VS ook met militaire middelen kunnen worden bereikt. De druk van de VS op Europa neemt met de dag meer toe. Inmiddels staat vast dat Russische pogingen om de geschillen met Oekraïne op te lossen door de VS zijn gesaboteerd. De door de VS en de EU in het zadel geholpen nieuwe regering van Oekraïne mag nu om militaire en economische hulp vragen. De NAVO komt graag.

(begin publicatie) De Verenigde Staten hechten ten zeerste aan de collectieve defensie van alle NAVO-bondgenoten. Net zoals in 1949, toen het Verdrag van Washington ondertekend werd, zullen we ook nu een antwoord bieden indien de veiligheid of de territoriale integriteit van onze bondgenoten geschonden wordt. Tevens hebben we de afgelopen twintig jaar een constructieve samenwerking op het veiligheids- en defensiegebied opgebouwd met Oekraïne en andere leden van het Partnerschap voor de Vrede (PfP) om te komen tot een eensgezind, vrij en vreedzaam Europa.

Ruslands agressieve acties hebben al geleid tot diverse oproepen om de paraatheid van de NAVO op het gebied van planning, oefening en troepencapaciteit conform artikel 5 te verhogen. De Verenigde Staten hebben onmiddellijk verschillende stappen ondernomen om blijk te geven van onze solidariteit met onze NAVO-bondgenoten, zoals een uitbreiding van de patrouillevluchten boven de Baltische staten met meer Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. Ook zullen we extra maatregelen nemen om de militaire planning en de defensiecapaciteiten van de NAVO te verbeteren. We verwachten dat onze bondgenoten ons hierin volgen. Deze maatregelen moeten inhouden:

De president besprak deze maatregelen op 26 maart met secretaris-generaal Rasmussen van de NAVO. Hij zal doorgaan met het consulteren van onze bondgenoten, ook tijdens de bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO op 1 en 2 april. Tot op heden hebben wij en de NAVO de volgende specifieke acties ondernomen:

Nieuwe Amerikaanse maatregelen

Poland Aviation Detachment (AVDET) training: Op 13 en 14 maart verplaatsten de Verenigde Staten 12 F-16's en ongeveer 200 man grondpersoneel van hetItaliaanse Aviano naar het Poolse Lask om deel te nemen aan Amerikaans-Poolse trainingen. Deze verplaatsing is gericht op training en een gezamenlijke inzet met de Poolse luchtmacht. Drie C-130 transporttoestellen zullen op 31 maart naar de luchtmachtbasis van Powidz in Polen vliegen als onderdeel van de volgende geplande AVDET-oefening.

Open Skies Treaty Flight: Op 14 maart voerden de Verenigde Staten - op verzoek van Oekraïne - een observatiemissie boven Oekraïne uit dat hiervoor zijn luchtruim openstelde.

Senior Leader Engagement: het ministerie van Defensie plant op korte termijn bilaterale consultaties over defensiezaken met Oekraïne. Hoge functionarissen van Defensie zullen dan defensiekwesties bespreken met hun Oekraïense collega's.

Op verzoek van de Oekraïense regering zal het ministerie van Defensie ongeveer 25.000 kisten (300.000 stuks) kant-en-klaarmaaltijden aan Oekraïne leveren.

Een gezamenlijke oefening van de Amerikaanse en Oekraïense humanitaire hulpverleners: Oekraïne verzocht Amerikaanse functionarissen om naar Kiev te komen en een plan op te stellen voor een humanitaire hulpverleningsoefening. Deze planning gebeurt in samenwerking met het bilaterale defensieberaad; de oefening wordt uitgevoerd wanneer de situatie in Oekraïne gestabiliseerd is.

Eerder geplande maar versterkte Amerikaanse maatregelen

'NATO Baltic Air Policing': Op 6 maart zetten de Verenigde Staten 6 extra F-15C's in naast de vier toestellen die al aanwezig waren in Litouwen. Dit om tegemoet te komen aan de NAVO-vereiste om ook in vredestijd snel onderscheppingstoestellen in actie te laten komen om de integriteit van het luchtruim boven Estland, Letland en Litouwen gedurende vier maanden te kunnen garanderen. De Amerikaanse toerbeurt begon in januari en loopt tot begin mei. Hierna zullen Polen en het Verenigd Koninkrijk hun luchtmacht inzetten om de missie te ondersteunen.

USS Truxtun: De torpedobootjager USS Truxtun is door de Turkse zeestraten de Zwarte Zee ingevaren om aan te meren in het Roemeense Constanta. Het schip zal deelnemen aan oefeningen met de Roemeense en Bulgaarse marine. De Truxtun zal nog langer in de Zwarte Zee verblijven. Het schip vaart naar Varna in Bulgarije waar maritiem overleg zal plaatsvinden met Bulgaarse en Roemeense officieren waarna er een tweede marine-oefening volgt.

Conferentie van de stafchefs: generaal Philip Breedlove, opperbevelhebber van de NAVO-troepenmacht in Europa, heeft de situatie in Oekraïne op de agenda geplaatst tijdens de reeds geplande vergadering met stafchefs uit Oost- en Centraal-Europa die op 19 en 20 maart gehouden werd in Kroatië. Deze vergadering werd naast de VS en Kroatië ook door Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije en Slovenië bijgewoond.

Lopende Amerikaanse maatregelen

Amerikaanse troepenaanwezigheid: Er zijn ongeveer 67.000 Amerikaanse militairen in Europa. 57.000 staan onder bevel van het Europees commando van de VS. Ongeveer 10.000 dienen onder andere onderdelen zoals het Afrikaans commando van de VS.

'NATO Response Force' (NRF) Commitment: De Verenigde Staten beschikken over enkele duizenden militairen voor de snelle reactie-eenheid waaronder een gevechtsbrigade van de 1st Cavalry Division uit Texas, een hospitaalschip, voorzieningen om in de lucht bij te tanken en escorteschepen.

De Verenigde Staten zullen tweemaal per jaar een eenheid ter grootte van een bataljon naar Europa sturen. Deze eenheid zal deelnemen aan NRF-oefeningen, met Frankrijk tijdens oefening ROCHAMBEAU in mei, aan de multinationale oefening COMBINED RESOLVE II in juni, georganiseerd door het Europees commando van de VS. De eenheid deed al mee aan oefening STEADFAST JAZZ, afgelopen november.

Raketverdediging: De Amerikaanse bijdrage aan de Europese raketverdediging met als doel de bescherming tegen bedreigingen van buiten de Europees/Atlantische zone behelst onder meer een radarsysteem in Turkije, plannen voor de inzet van vier torpedobootjagers met Aegis-radartechnologie in het Spaanse Rota (de eerste, de USS Donald Cook kwam daar onlangs al aan) en twee Aegis-radarsystemen op het vasteland, in Roemenië (2015) en Polen (2018).

Oefening COLD RESPONSE: De Verenigde Staten namen deel aan COLD RESPONSE, een door Noorwegen georganiseerde trainingsmissie waaraan landmacht, de marine en de luchtmacht meededen. De oefening begon op 10 maart en duurde tot 21 maart. Er namen ongeveer 660 Amerikaanse militairen aan deel van wie er 470 uit de VS overgevlogen werden. Meer dan 16.000 militairen uit 16 landen namen deel aan deze oefening.

Oefeningen in de Baltische Zee en Polen: In april zullen de Verenigde Staten Amerikaanse mariniers van de Zwarte Zee naar het Baltisch gebied sturen om deel te nemen aan oefening SUMMER SHIELD. Ook zullen de Verenigde Staten 18 F-16's en een KC-135 tankvliegtuig naar de luchtmachtbasis van Lask in Polen overbrengen voor de BALTOPS-oefening, een jaarlijkse multinationale marine-oefening die zich richt op communicatie, veiligheid op zee en samenwerking tussen de landen aan de Baltische Zee en hun regionale partners.

Oefening SABER GUARDIAN: de Amerikaanse en Bulgaarse landmacht voeren samen met militairen van 12 andere NAVO- en partnerlanden oefening SABER GUARDIAN uit, een eerder geplande training voor risicobeheersing en vredeshandhaving op het oefenterrein van Novo Selo in Bulgarije (21 maart-4 april).

NAVO-maatregelen

Vergaderingen van de Noord-Atlantische Raad: sinds 2 maart is de Noord-Atlantische Raad regelmatig bijeengekomen om de ontwikkelingen in de crisis te bespreken.

Vergadering van de NAVO-Oekraïne Commissie: op 2 maart kwam de NAVO-Oekraïne Commissie op verzoek van Oekraïne bijeen. Op dezelfde dag benadrukten de NAVO-partners hun steun voor Oekrane's soevereiniteit en territoriale integriteit. Ruslands militaire escalatie op de Krim werd veroordeeld en Rusland werd opgeroepen om te de-escaleren. De partners kwamen overeen om de economische en politieke druk op Rusland te vergroten. Tijdens de bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken op 1-2 april zal er ook een ontmoeting zijn met de NAVO-Oekraïne Commissie.

Artikel 4-beraad: naar aanleiding van een Pools verzoek hield de Noord-Atlantische Raad op 4 maart beraad in het kader van Artikel 4 van het Verdrag van Washington. De Raad kwam overeen om de crisis en de gevolgen ervan voor de NAVO nog scherper in het oog te houden, om de consultaties met Oekraïne voort te zetten, om te streven naar een vreedzame uitweg uit de crisis en om op 5 maart een ontmoeting te hebben met Russische vertegenwoordigers.

Steun aan Oekraïne: op 5 maart besloten de NAVO-bondgenoten tot een aantal maatregelen om het partnerschap van de NAVO met Oekraïne te versterken en de samenwerking te intensiveren om democratische hervormingen te stimuleren. Deze maatregelen houden onder meer in een toegenomen betrokkenheid bij de civiele en militaire leiding, meer inspanningen om de capaciteit van het Oekraïense leger te verhogen, meer gezamenlijke trainingen en oefeningen en meer inspanningen om Oekraïne te betrekken in multinationale projecten om zodoende zijn capaciteiten te ontwikkelen.

Opschorting van de activiteiten van de NAVO-Rusland Raad (NRC): Tijdens de vergadering van de NRC op 5 maart veroordeelden de NAVO-partners de Russische militaire interventie en kondigden ze aan dat zij alle samenwerking tussen de NAVO en Rusland voor de periode tot de NAVO-top van 1-2 april zouden herzien. Ook schortte de NAVO alle civiele en militaire ontmoetingen op stafniveau op. Overleg op ambassadeursniveau zal echter voortgezet worden.

AWACS: Op 10 maart keurde de Noord-Atlantische Raad de inzet van AWACS-vliegtuigen boven Polen en Roemenië goed om zo de activiteiten in de regio scherper in het oog te kunnen houden en om de NAVO-bondgenoten gerust te stellen. Deze vliegtuigen zullen uitsluitend over NAVO-grondgebied vliegen. Ze maken deel uit van de NAVO-vloot en krijgen ondersteuning van de NAVO-partners.

Krim-referendum: Op 17 maart bracht de secretaris-generaal van de NAVO een verklaring uit waarin het Krim-referendum onwettig, ongeldig en in strijd met de Oekraïense grondwet en het internationaal recht genoemd werd. De NAVO-bondgenoten verklaarden het resultaat van het referendum niet te erkennen. (einde publicatie)

[*] Bron: Het Witte Huis, persvoorlichting, 26 maart 2014.

Vertaling Frans Willems.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019