Oproep van het Centraal Comité van de Communistische Partij van Oekraïne

Beste kameraden!

De huidige regering van Oekraïne voert een beleid uit dat onaanvaardbare omstandigheden creëert voor het voortbestaan van de Communistische Partij van Oekraïne, alsmede voor haar pers.

Wij informeren jullie dat de Oekraïense geheime dienst actief bezig is met het verzamelen van materiaal over de activiteiten van de Communistische Partij, het vervalsen van CPU-documenten, het creëren van databases van activisten en, met behulp van door haar gecontroleerde extremisten, het vernietigen van eigendom en onroerend goed. Verder een verbod op activiteiten m.b.t. verkiezingen, alsmede georganiseerde morele druk en lichamelijke aanvallen op leden van het Oekraïense parlement en de hoofden van regionale partijcomités.

Vandaag is het officieel bekend geworden dat het ministerie van Justitie van Oekraïne steun verwacht van de geheime dienst om het hooggerechtshof van Oekraïne in staat te stellen de Communistische Partij van Oekraïne te kunnen verbieden. Oekraïense topambtenaren worden verantwoordelijk voor deze activiteiten. Onder hen het hoofd van de Nationale Veiligheid en Defensieraad Andriy Parubiy (oprichter van de nationaal-socialistische partij, nvdr), het hoofd van de Geheime Dienst van Oekraïne, Valentyn Nalyvaychenko, en parlementsvoorzitter en uitvoerend president van Oekraïne, Oleksandr Toertsjynov.

Er wordt hard opgetreden tegen alle Oekraïense communisten, de enige politieke kracht die te allen tijde heeft nagestreefd de belangen van het gewone volk te behartigen. De Communistische Partij van Oekraïne staat in verbinding met miljoenen mensen die ontevreden zijn met de acties van de autoriteiten en hun bondgenoten - de extreemrechtse krachten.

Door de kwestie van geweld te verbinden aan de laakbare politieke krachten herhaalt de huidige regering haar volks-, staatsvijandige, en verdelende politiek gebruikmakend van dubbele standaarden. Onder het mom van het strijden voor 'Europese' waarden spreekt zij zichzelf tegen en wordt Oekraïne getransformeerd in een land met een fascistische dictatuur.

Zij beschuldigt mensen ervan niet loyaal te zijn en eist van hen dat zij afstand doen van hun ideeën. De huidige regering bewijst dat in Oekraïne de democratie, de vrijheid van meningsuiting en de rechtsstaat worden onderdrukt. Omdat vrede nooit kan worden bereikt door het zaaien van vreemdelingenhaat en -angst, zoals de huidige regering van Oekraïne doet, provoceert zij sociale conflicten en maakt zij de weg vrij voor een burgeroorlog.

Wij vragen jullie, beste kameraden, je solidair te verklaren met de 120.000 communisten in Oekraïne en door middel van een verenigd front de systematische acties van de Oekraïense autoriteiten om de Communistische Partij van Oekraïne te verbieden, te bestrijden.

Met kameraadschappelijke groeten,

Petro Symonenko, secretaris-generaal van het Centraal Comité van de Communistische Partij van Oekraïne, voorzitter van de parlementsfractie van Communisten in het Oekraïense parlement.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019