Kort binnen

Halbe Zijlstra: extra middelen voor Defensie van zorg en sociale zekerheid

Het kabinet moet zijn best doen om extra geld te vinden in de overheidsbegroting voor Defensie. Dat zei VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Volgens het Kamerlid is extra geld voor Defensie nodig omdat de aandacht van de Verenigde Staten langzaam verschuift. "Ze hebben grotere economische belangen in Azië en we zien dus ook hun militaire capaciteit verschuiven".

Hoeveel geld er extra naar Defensie moet wilde hij niet zeggen. Wel liet hij doorschemeren dat er geld gevonden kan worden door te snijden in uitgaven voor de zorg en de sociale zekerheid. (Bron: FD, 28-04-2014)

'Economisch sentiment hapert'

Het economisch vertrouwen is in april nergens zo hard gedaald als in Nederland en Spanje. De Europese index voor economisch sentiment (ESI) daalde voor beide landen in april met een vol punt. In Duitsland en Frankrijk daalde de index met respectievelijk 0,4 en 0,3 punten. Binnen de eurozone nam het vertrouwen in de economie gemiddeld met een half punt af tot 102,0. (Bron: FD, 30-04-2014)

Markt voor tv-reclame groeit met 7 procent in eerste kwartaal

De markt voor tv-redame zit in Nederland in de lift. De bestedingen aan reclame-spotjes stegen in het eerste kwartaal van dit jaar met 7 procent in vergelijking tot dezelfde periode van een jaar eerder, naar 176 miljoen euro. Tv-zenders profiteren van berichtgeving over economisch herstel, waar adverteerders op inspelen. Bijna alle bedrijfssectoren gaven in het eerste kwartaal van dit jaar meer geld uit aan reclamespotjes. Ook de overheid en non-profitorganisaties deden een flinke duit in het zakje. In 2011 piekte de Nederlandse markt voor tv-reclame met een omvang van 1,017 miljard euro. Vorig jaar ging er 933 miljoen euro in om. (Bron: FD, 30-04-2014)

Eurostat: Europese schulden lopen verder op

Zowel in Europa als in de eurozone lopen de schulden verder op. Zes landen hadden eind 2013 zelfs een schuld van meer dan 100 procent: Griekenland (175,1), Italië (132,6), Portugal (129), Ierland (123,7), Cyprus ( 111,7) en België (101,5). De gemiddelde schuld liep op van 90,7 naar 92,6 procent (eurozone). Ook de schuld van Nederland is met 73,5 procent (en een tekort van 2,5 procent) aan de hoge kant. De Europese schuldnorm is 60 procent. (Bron: AD, 24-04-14)

Staking bij gemeenten

Het gemeentepersoneel van Den Haag gaat de komende weken actievoeren voor betere arbeidsvoorwaarden. Na een jaar lang vergeefs cao-onderhandelingen voeren is volgens de Abvakabo FNV de maat vol. "De koopkracht daalt al jaren terwijl de gemeenten steeds meer taken krijgen," zegt Bert de Haas namens de vakbond. De bond eist onder meer 3 procent loonsverhoging in 2014. Op 2 juni is er in Den Haag een 'waarschuwingsactie' en op 18 juni legt het gemeentepersoneel in het hele land het werk neer. (Bron: AD, 25-04-2014)

Verkoop bussen stagneert

Het aantal verkochte bussen en vrachtwagens in Nederland is in maart met 4,1 procent gedaald, in tegenstelling tot een gemiddelde stijging van 11,1 procent in de EU. (Bron: FD, 30-04-2014)

Minder auto's in Nederland verkocht

Het aantal verkochte nieuwe personenauto's in Nederland is in maart op jaarbasis gedaald, waar voor de totale Europese Unie een stijging werd genoteerd, blijkt uit cijfers van de Europese brancheorganisatie Acea. Het aantal verkochte nieuwe auto's in Nederland nam afgelopen maand ten opzichte van een jaar geleden met 17 procent af tot 29.530 wagens. (Bron: FD, 19-04-2014)

Woningbezitters in geldnood

100.581 woningbezitters konden hun hypotheek het afgelopen halfjaar niet meer betalen. Dat waren er 8.769 meer dan een halfjaar geleden, blijkt uit de halfjaarlijkse Hypotheek-barometer van het Bureau Krediet Registratie (BKR). BKR spreekt van een betalingsprobleem bij een achterstand van meer dan 120 dagen. (Bron: AD, 25-04-2014)

Minder mensen krijgen schuldsanering

Het aantal mensen in de schuldsanering is vorig jaar met 10 procent gedaald tot 12.356. Vorig jaar heeft de rechter 9.865 particulieren en 2.491 zelfstandige ondernemers toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Vooral het aantal toelatingen van particulieren daalde, met bijna 12 procent. Het aantal zelfstandige ondernemers dat een beroep moest doen op de schuldsanering daalde ook, maar veel minder hard, met 3 procent. Vanaf 2012 moeten mensen met geldproblemen eerst bij de gemeente aankloppen voor een poging om de schuld te saneren. De gemeenten zijn hierin de afgelopen jaren strenger geworden, waardoor minder mensen doorstromen naar het traject. (Bron: NRC, 07-04-2014)

NS-plan om spitskaartjes duurder te maken valt slecht

"Reizigers worden uit de trein gejaagd terug de auto in". Het groene Licht voor een prijsverhoging van treinkaartjes in de spitsuren heeft tot een storm van protest geleid. Reizigersorganisaties Rover en de Maatschappij Voor Beter 0V spreken van 'een belachelijke afspraak' tussen NS en het ministerie van Infrastructuur. (Bron: AD, 24-04-2014)

Mbo-docenten staken 15 mei

Verschillende vakbonden voor onderwijspersoneel roepen hun leden op om 15 mei te staken in Amsterdam. Aanleiding is het vastgelopen overleg met de mbo-raad over bestrijding van de werkdruk in het onderwijs. De actie is een voortzetting van vier eerdere regionale werkonderbrekingen. Volgens de bonden krijgen docenten onvoldoende tijd om lessen voor te bereiden. Veel onderwijzend personeel zou daardoor de werklast nauwelijks kunnen dragen. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs is bereid extra geld in het mbo te investeren. Zij stelt wel de voorwaarde dat werkgevers en werknemers voor 1 juni een nieuwe cao afsluiten. (Bron: FD, 18-04-2014)

Nog steeds aanzienlijk aantal faillissementen

Rechtbanken hebben in het eerste kwartaal van dit jaar minder bedrijven en instellingen failliet verklaard dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal 2.672 bedrijven. Het aantal blijft hoog. Voordat de economische crisis begon, in het eerste kwartaal van 2008, gingen slechts 1.686 bedrijven failliet. (Bron: NRC, 07-04-2014)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019