Miljoenenakkoord 'oude dag': Doorknokken helpt!

Sociaaleconomische redactie

Circa achtduizend havenwerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland kunnen hun oude dag met een beter gevoel tegemoetzien dan tot nu toe. Verzekeraar Aegon heeft met de gezamenlijke havenwerkgevers en -werknemers een akkoord bereikt dat definitief een einde moet maken aan de al jaren slepende pensioenaffaire. De twee partijen - de Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van de Vervoer- en Havenbedrjven (BPVH) en Aegon - maakten de overeenkomst officieel bekend.

De verzekeraar trekt bij elkaar 100 miljoen euro uit voor een beter pensioen voor de duizenden nog actieve havenwerkers in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Verder komt er een premieverlaging voor het personeel. Aegon en havenvertegenwoordigers gaan nu gezamenlijk naar de rechtbank, die zal moeten besluiten tot de vrijval van de miljoenen van het voormalige pensioenfonds Optas, dat sinds 2007 onderdeel is van het Aegon-concern.

De Rotterdamse vakbondsbestuurder Niek Stam van FNV Havens toonde zich op 14 april jl. tevreden met de deal, waarmee volgens hem in totaal 188 miljoen euro is gemoeid. "Het is goed dat dit eindelijk vrijkomt. Hier is ruim 6 jaar voor geknokt. Het was eigenlijk toch dood geld waar niets mee gebeurde". De FNV-man geeft aan dat er - na een uitspraak van de rechtbank - eindelijk een streep kan worden gezet onder de affaire, waarvoor jarenlange juridische procedures, havenstakingen en protestmarsen zijn gehouden. (Bron: AD, 15-04-2014)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019