Van de redactie

schoon.jpg
Honderden stakende schoonmakers sloegen vrijdag 25 april hun kamp op bij de hoofdkantoren van twee van de belangrijkste schoonmaakbedrijven van het land: Hago en Asito. De eigenaren van Hago en Asito zijn Quote-500 genoteerd. Het hoofdkantoor van Hago-eigenaar Vebego is zelfs een kasteel in Zuid-Limburg. De schoonmakers willen dat de bedrijven ophouden met het straffen van zieke schoonmakers. (Foto: Schoongenoeg/FNV)

Planmatig wordt de kapitalistische Lissabon-agenda afgewerkt, stap voor stap en aangepast aan ieder Europees land. Extreme winstgevendheid van banken en grote bedrijven moet onder alle omstandigheden worden veiliggesteld ten koste van de leefsituatie van de meerderheid van de werkende bevolking. De kapitalistische crisis leidt tot nieuwe en omvangrijker ontslaggolven. Structurele werkgelegenheid wordt door flexibele pulpbanen vervangen. De aanvallen op lonen, uitkeringen en voorzieningen gaan onverkort door.

Met de Europese verkiezingen in het vooruitzicht kan de alarmbel krachtiger worden geluid. Een verdere politieke ruk naar rechts lijkt op komst. De georganiseerde ondernemers willen het 'Europa van het Kapitaal' verder vormgeven: weg met alle drempels (loon- en pensioenkosten, arbeidskosten, kosten voor uitkeringen, voorzieningenniveau) die de verhoging van de winsten in de weg staan. Maar hun winst is onze armoe!

De crisis in Europa wordt, vlak voor de verkiezingen, zoveel mogelijk weggepoetst. Er zou sprake zijn van herstel van vertrouwen in de EU onder de bevolking. Propagandistische prietpraat. De steun voor het 'Europa van het Kapitaal' verschrompelt steeds meer. En niet alleen onder aanhangers van (extreem)rechtse anti-Europa-partijen.

Verzet en woede onder de bevolking, minstens in woorden, neemt toe. Dat werd ook weer duidelijk tijdens de vieringen van De dag van de Arbeid in ons land. De zorg om de toekomst van de komende generaties groeit: wij, de ouderen, houden het nog wel even vol, maar wat komt er van onze kinderen en kleinkinderen terecht? Inmiddels zorgen hogere werkloosheid, lager inkomen en verslechtering van voorzieningen zelfs al op dit moment voor steeds meer nieuwe slachtoffers. De bestaansonzekerheid groeit met de dag. Toch lijkt woede nog overstemd door twijfel en valse hoop.

In vijf maanden bijna 100.000 banen minder

De afbraak van het aantal banen in Nederland blijft in hoog tempo voortgaan. In slechts vijf maanden zijn volgens het CBS in Nederland 98.000 betaalde banen verloren gegaan. Normaal bespreekt het CBS de ontwikkeling van de werkloosheid, die vorige maand met 7000 personen zou zijn gedaald. Die daling klinkt leuk, maar dat is schijn. Het was het gevolg van een forse afname in maart van het aantal banen met 23.000. Maar omdat een groep van 30.000 personen zich niet langer als potentiële werknemers op de arbeidsmarkt meldde was het saldo positief: 7000. Als het aanbod van arbeid onveranderd zou zijn gebleven, dan was de werkloosheid met 23.000 gestegen!

En dat is nu al maanden het verhaal. Van oktober tot en met maart gingen er 98.000 banen verloren, terwijl de werkloosheid 'slechts' met 10.000 toenam. Het verschil van 88.000 is gelijk aan het aantal mensen dat zich teleurgesteld terugtrok van de arbeidsmarkt. De afbraak van het aantal banen is een slechte zaak, maar net zo goed het gegeven dat grote groepen mensen zich terugtrekken van de arbeidsmarkt, vooral jongeren, sinds oktober 36.000. Een groot aantal omdat de groep jongeren op de arbeidsmarkt niet zo groot is. Veel jongeren blijven kennelijk studeren in de hoop op betere tijden. Bij de vrouwen in de categorie 25 tot en met 45 jaar is het arbeidsaanbod gedaald met 28.000. Opvallend is dat er ook bij de 45-plussers een min is van 16.000: ook in deze categorie trekken zich dus mensen terug van de arbeidsmarkt. De eurozone telt nu 19,4 miljoen werklozen, meer dan ooit tevoren! Spanje had in maart een werkloosheidspercentage van 25,3 procent, en Griekenland zelfs van 26,7 procent. In Oostenrijk was dat 4,9 procent van de beroepsbevolking, in Duitsland 5,1 procent. Nederland steekt daar ongunstig bij af: 8,8 procent.

Gemiddelde inkomen daalt in 1 jaar fors

Niet alleen de werkgelegenheid neemt af. Nederlandse werknemers verdienden vorig jaar gemiddeld 6 procent minder dan in 2012. Het gemiddelde bruto uurloon daalde van 15,50 euro naar 14,60 euro. De grootste daling, 8 procent, had plaats in de financiële- en IT-sector. Werknemers in de horeca en het toerisme hadden het minst last van een loondaling (min 1 procent), in de zorg daalde het inkomen 3 procent. Ook de agrarische sector werd behoorlijk getroffen, hier daalden de lonen 7 procent. Er zijn volgens het rapport meerdere redenen voor de loondaling. Zo waren er in 2013 meer jonge goedkope flexwerkers. Ontslagen werknemers namen in een nieuwe baan genoegen met minder loon en nogal wat ouderen met relatief hoge lonen verlieten de arbeidsmarkt. Het gemiddelde uurloon in Nederland ligt het hoogst in het onderwijs (16,40 euro), de productie-sector (16,30 euro) en de financiële sector (15,20 euro). In de horeca wordt met gemiddeld 10,40 euro het minst verdiend.

Eurobarometer: 'Werkomstandigheden afgelopen 5 jaar verslechterd'

Loon en werkgelegenheid staan onder grote druk. Maar de ondernemers hebben nog andere manieren om de werknemers onder druk te zetten. De werkomstandigheden voor hemzelf en zijn directe omgeving zijn de afgelopen vijf jaar verslechterd vindt 54 procent van de werknemers in Nederland. Griekse werknemers zijn nog negatiever. Slechts 16 procent zegt tevreden te zijn met de werkomstandigheden in zijn land. Ook in Kroatië, Spanje en Italië is minder dan een kwart van de werknemers tevreden met de lokale werkomstandigheden. Werknemers in Nederland zijn niet altijd positiever over hun werkomstandigheden dan het Europees gemiddelde. Zo blijken ze vaker bloot te staan aan stress. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 26.500 werknemers (waaronder 1000 in Nederland) in de 28 EU-lidstaten.

Alles draait om bewustwording

Hoelang zal de Nederlandse kiezer bereid zijn het fabeltje te geloven dat compromissen nu eenmaal nodig zijn in ons land en dat er licht schijnt aan het einde van de tunnel? Hoelang blijven de kiezers nog achter de falende leiders op het Binnenhof aanlopen? Hoelang blijven ze geloven dat je in Nederland nu eenmaal altijd water bij de wijn moet doen? Wanneer wordt duidelijk dat de poppenkast in Den Haag alleen maar is bedoeld om de bevolking af te leiden van de noodzakelijke strijd? Hoelang blijft de bevolking denken dat klassenvrede en 'sociaal partnerschap' beter zijn dan klassenstrijd? Wanneer wordt duidelijk dat de meerderheid van de bevolking bestolen wordt door een kleine rijke elite? Wanneer wordt duidelijk dat de werknemers niet met hun pet in de hand ja moeten knikken tegen alle ondernemersgrillen? Hoelang blijft het fabeltje bestaan dat het normaal zou zijn voor een bijstandsuitkering dwangarbeid te moeten verrichten? Wanneer wordt duidelijk dat niet de ondernemers aan de basis staan van voorspoed en productie maar de miljoenen werkenden? Wanner zal duidelijk worden dat de onacceptabele politiek van Wilders alleen maar tot grotere tegenstellingen in ons land zal leiden? Wanneer zal duidelijk worden dat alleen strijd in buurten en bedrijven een uitweg biedt, en dat het huidige parlementarisme van de SP - hoe goed ook bedoeld - uiteindelijk ook een doodlopende weg is? Wanneer zal duidelijk worden dat alleen consequente strijd loont, dat alleen die weg tot succes kan leiden?

De heersende klasse tracht op alle mogelijke manieren de bevolking in het gelid te houden. Zij beschikt daartoe over invloedrijke instituties, waarvan radio, tv, pers en onderwijs de belangrijkste zijn. Maar sprookjes,verdraaiingen en illusies worden altijd uiteindelijk ingehaald door de feiten. Van de ambtenaren behouden alleen de repressie-organen defensie, politie, rechterlijke macht het ambtenarenstatuut. De repressie-organen moeten inzetbaar blijven.

De oorlogsdreiging tegen Rusland neemt in hevigheid toe

De VS voeren een onverantwoordelijke politiek, zowel gericht tegen Rusland als tegen de Europese 'partners' die evenzeer bondgenoot als concurrent zijn. Een oorlog in Europa is ver weg van de VS. Die kunnen daar alleen maar bij winnen door het leveren van wapentuig en middelen voor een eventuele opbouw van verwoeste steden. De spanningen in de wereld nemen op veel plaatsen toe door de pogingen van het kapitaal in de VS om overeind te blijven.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest

We plaatsen deze keer weer enige artikelen alleen op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website.(zie www.ncpn.nl). Op de website staat sinds kort een rubriek 'marxistische analyses'.

Overal op de wereld werd de Dag van de Arbeid massaal en strijdbaar gevierd. Manifest toont daarvan een aantal foto's. Zie voor verslagen 1 mei-vieringen in Amsterdam, Rotterdam, Bergen op Zoom en Twente: www.ncpn.nl.

Deze keer op de website:

  1. Uitgebreide boekbespreking, Communistisch Verzet in Groningen;
  2. Oproep tot steun van CP van Oekraïne, vertaling Kevin Leyn;
  3. Leger misbruikt kaartenbak UWV, bron AD, 27-03-2014;
  4. Sombere vooruizichten wereldeconomie, R. Rupp, vert. Kees de Bruijn;
  5. Een naderende oorlog?, Paul G. Roberts, vertaling Kevin Leyn;
  6. Opvallend rustige viering 1 mei in China, www.Chinasquare.be.

Manifest nummer 06/2014 verschijnt op donderdag 5 juni 2014.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019