Ontslagen in de zorg: 100.000, 55.000 of 16.000?

thuiszorg.jpg
Goede professionele (thuis)zorg aan de groeiende groep ouderen in Nederland blijft broodnodig. Stop de afbraak van de (thuis)zorg! (Foto: Shutterstock)

Sociaaleconomische redactie

Werkgeversorganisatie ActiZ baseert 55.000 ontslagen op een inventarisatie onder de eigen leden. Abvakabo FNV vreest dat het om veel meer werkgelegenheid gaat en spreekt zelfs van 100.000 ontslagen. Staatssecretaris Martin van Rijn temperde het aangekondigde massaontslag. Hij gaat uit van 16.000 ontslagen, reageerde hij bij de NOS.

ActiZ zou geen rekening hebben gehouden met verzachtende maatregelen. Zo is er extra geld vrijgemaakt en komen mensen eerder in aanmerking voor intensieve zorg. Ook is 100 miljoen euro beschikbaar om mensen aan ander werk te helpen.

Terwijl vraag naar hulp toeneemt

Tienduizenden medewerkers vrezen intussen voor hun baan, terwijl het aantal hulpbehoevende ouderen de komende jaren flink zal toenemen. Er bestaat grote onrust onder de medewerkers, vanwege hun baanonzekerheid, maar ook door het sociale onrecht waarmee zij steeds meer worden geconfronteerd.

Vanwege de bezuinigingen in de zorg (2,5 miljard) zijn de afgelopen maanden al 11.000 ontslagen aangekondigd. Maar dat aantal zal na de zomer flink oplopen. Het gaat vooral om huishoudelijke hulpen. Hier valt het grootste aantal slachtoffers van het massaontslag. Daarnaast zullen er met het verdwijnen van honderden verzorgings- en verpleegtehuizen eveneens banen verdwijnen. De hardste klappen lijken te zullen vallen in de staf- en ondersteunende diensten. Maar daar niet alleen. De gevolgen bijvoorbeeld van het ontslag (250 van 1500 werknemers) bij de Brabantse zorgorganisatie Savant door de overheveling van delen van de langdurige zorg uit de AWBZ naar de Zorgverzekering en de WMO raakt werknemers en zorgbehoevenden hard. De ontslagronde zal mensen van de huishoudelijke zorg, de dagopvang en begeleidingsdiensten treffen.

Ook meer verpleegkundigen krijgen ontslag. Het aantal verpleegkundigen met een werkloosheidsuitkering is afgelopen jaar met 70 procent gestegen. In maart 2014 ontvingen 945 verpleegkundigen een WW-uitkering, tegen 556 in 2013. De vakbonden schrijven de sterke stijging toe aan het feit dat steeds minder jonge verpleegkundigen een vaste aanstelling krijgen. Zij moeten het doen met tijdelijke contracten en vaste aanstellingen worden niet meer vergeven. Nadat ze het maximaal toegestane aantal tijdelijke contracten hebben uitgediend, komen deze mensen dus in de WW terecht.

Mensen in de (gezondheids)zorg blijven echter hard nodig, want het aantal ouderen blijft toenemen. Nu zijn er 650.000 80- plussers. Binnen 1O jaar groeit dat aantal naar 1,3 miljoen 80-plussers. Om die op te vangen wordt her en der gesleuteld aan werkgelegenheidsplannen om huishoudelijke hulpen om te scholen. Maar voor een deel is dat water naar de zee dragen, als de beschikbare middelen worden afgeknepen door het neoliberale beleid van PvdA, VVD en hun gedogende vriendjes. Alleen georganiseerde en collectieve strijd kan het tij keren. Versterking van de vakbeweging is daarvoor een eerste vereiste.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019