De politieke situatie in Libanon en in de regio

De strijd tussen Amerika en Rusland, en de impact van het plan om de markten onderling te verdelen

Politiek manifest van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Libanese Communistische Partij; maart 2014

[Deel 4]

3. De onmacht van het sektarisch systeem bedreigt het nationaal bestaan

We hebben inmiddels gewezen op de risico's in de binnenlandse situatie, als gevolg van de instabiliteit van de situatie in Syrië en de religieus-sektarische verdeeldheid die daaruit voortkomt; ook hebben we gewezen op de mogelijkheid dat de Israëlische vijand in lijn met deze 'binnenlandse verwarring' gaat interveniëren - rest ons nog te wijzen op de interne politieke situatie in het licht van deze twee gevaren.

Het optreden van de politieke krachten die de Libanese situatie momenteel beheersen - de eerder genoemde allianties van 8 en 14 maart - heeft geleid tot een verlamming van alle nationale instellingen, die al meer dan 10 maanden duurt. De regering had er, enerzijds, voor moeten zorgen dat de Amerikaans-Saoedische standpunten samengebracht werden met het Iraans standpunt op de basis van het rustig afwachten waartoe de Syrische crisis zou leiden, en dat, anderzijds, de tegengestelde Amerikaans-Russische belangen met betrekking tot Libanon's olie en gas omgezet werden in een uitnodiging voor een tender.

In plaats daarvan is deze regering zelfs niet in staat geweest tot de meest elementaire beveiliging van de Libanees-Syrische grens, die daardoor op alle mogelijke manieren geschonden kan worden. Bovendien wijst alles erop dat de presidentsverkiezingen, die geacht worden half mei 2014 (inmiddels dus plaatsgevonden, nvdr) plaats te vinden, niet losgekoppeld zullen kunnen worden van de ontwikkelingen in de Syrische situatie, waarvoor een begin van een oplossing, zoals we hebben aangegeven, ligt in de bijeenkomsten in Genève (of elders). Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat Libanon in een presidentieel vacuüm terechtkomt en dat zich de mogelijkheid van hernieuwde bombardementen gaat voordoen, iets waar meerdere partijen in binnen- en buitenland naar streven.

4. De economische situatie

Het rentenierskarakter van de Libanese economie [waarbij een persoon of instelling inkomen ontvangt van zijn/haar activa en investeringen, in de vorm van rente, huur, dividend, meerwaarde of winst] blijft de nivellering onder de Libanezen aanwakkeren en legt vervolgens de basis voor verschijnselen als armoede, werkloosheid en migratie. In dit deel bespreken we enkele actuele indicaties daarvan in de Libanese economie.

Nawoord

Sinds de zomer van 2012 is de Libanese Communistische Partij bezig geweest om te waarschuwen voor de gevaarlijke situatie die Libanon op alle niveaus bedreigt: de sociaaleconomische crisis en de mogelijkheid dat onrust leidt tot een nieuwe burgeroorlog als gevolg van de internationalisering van de Syrische crisis en de voortdurende Amerikaans-Israëlische pogingen om af te rekenen met de Palestijnse kwestie.

De partij is gestart met het bijeenbrengen van de politieke krachten uit de bevolking, die het belang inzien van de bescherming van de nationale factor en van de verbanning uit ons land en volk van het spook van een nieuwe sektarische burgeroorlog. Daartoe heeft ze initiatieven genomen rondom burgervrede en ook belangrijke vakbondsacties in de publieke en private sector opgezet (acties rondom functie- en salarisniveaus in de publieke sector en de oprichting van een democratisch vakbondscentrum als kern van een volksconferentie vanuit de vakbonden ten behoeve van verandering).

Vandaag roept de partij de Libanezen opnieuw op tot eenheid die gebaseerd is op het samen bouwen aan een burgerlijk democratisch land, een actieve natiestaat, een sociaal vooruitstrevend land, dat kan bestaan als staat zonder sektarische verdeling - waarvan nu elke dag het gevaar verder groeit - en dat de sociaaleconomische crises kan overwinnen die er momenteel woeden.

Commissie voor buitenlandse betrekkingen in de Libanese Communistische Partij, 6 maart 2014.

Bron: http://www.solidnet.org/lebanon-lebanese-communist-party
Vertaling uit het Arabisch: Louis Wilms.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019