Arabische communistische partijen:

Wij wijzen elke vorm van imperialistische interventie af en wij verzetten ons tegen pogingen om onze landen op te delen

De communistische partijen die deze verklaring ondertekend hebben, veroordelen op de krachtigste wijze de barbaarse terroristische aanval die gevaarlijke terroristische groepen, zoals ISIS, momenteel uitvoeren. Zij schenden de soevereiniteit van Syrië en Irak en bezetten delen van deze landen, zij doden duizenden van hun burgers, martelen en onthoofden hen, zij verdrijven tienduizenden inwoners uit hun steden en dorpen, zij ontvoeren, verkrachten en roven.

Deze terroristische organisaties hebben niet genoeg aan wat ze tot nu toe hebben gedaan en breiden daarom hun activiteiten uit naar andere Arabische landen, zoals Libanon en Jordanië. Hun optreden heeft ook een schadelijke invloed op de Palestijnse kwestie: de aandacht wordt ervan afgeleid en Israël wordt opgevoerd als land dat op de achtergrond een rol vervult in het kader van de zogenoemde internationale alliantie tegen het terrorisme, terwijl het eigenlijk gestraft zou moeten worden voor de misdaden die het begaan heeft tijdens zijn agressieve actie in de Gazastrook. Bovendien veroorzaken de terroristische manoeuvres paniek in Europa en elders in de wereld.

De gruwelijke terreurdaden gelden als de meest schandelijke en schaamtevolle oorlogsmisdaden - de verantwoordelijke groeperingen kregen en krijgen steun van het Amerikaanse imperialisme en zijn bondgenoten in de NAVO, en financiële, militaire en logistieke faciliteiten van regionale Arabische reactionairen. Zij begaan hun misdaden in het kader van de plannen van het reactionaire zionistische imperialisme, dat al meer dan 30 jaar aanstuurt op de opsplitsing en versnippering van de regio in kleine sektarische en etnische landen. Dat is de essentie van het grote Midden-Oosten-project, dat zich vandaag manifesteert in de vorm van de coalitie die de Amerikaanse regering onder het mom van de strijd tegen het terrorisme probeert te vormen.

Daarom is een gezonde binnenlandse structuur tegenover deze terroristische groepen hard nodig. Door noodzakelijke binnenlandse aanpassingen en echte nationale verzoening tot stand te brengen, kan tegemoet worden gekomen aan de belangen van de bevolking en kunnen haar potenties vrijkomen en gemobiliseerd worden tegen het dubbele gevaar [enerzijds het terrorisme, anderzijds het imperialisme] dat onze volkeren en de gehele Arabische regio bedreigt.

Wij roepen alle communistische partijen en alle nationale progressieve democratische krachten in de Arabische landen, in de regio en in de hele wereld op om een actieve houding aan te nemen tegen het terrorisme in het algemeen en tegen de groeperingen ISIS en Al-Nusra in het bijzonder. Door een gezamenlijke aanpak moeten zij ontdaan worden van hun wortels en afgesneden worden van hun bronnen van financiële en andere steun - daarnaast roepen wij dezelfde organisaties op om door coördinatie en samenwerking van alle oprechte krachten op de wereld elke vorm van imperialistische interventie af te wijzen; om stappen vooruit te zetten die tevens recht doen aan de verwachtingen van onze volkeren vanwege hun verzet tegen kolonialisme en bezetting; om hun recht op democratie en sociale vooruitgang te erkennen; en om zich te verzetten tegen pogingen om onze landen op te delen en te versnipperen, en vast te houden aan hun nationale eenheid.

15 september 2014

Ondertekenende partijen:

Jordaanse Communistische Partij, Libanese Communistische Partij, Iraakse Communistische Partij, Partij van het Palestijnse Volk, Verenigde Syrische Communistische Partij

Bron: www.solidnet.org/lebanon-lebanese-communist-party
Vertaling uit het Arabisch: Louis Wilms.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019