Eurlings voorbeeld voor generatie jonge yuppen

Sociaaleconomische redactie

"Sterk in zijn presentatie, maar inhoudelijk te licht", kopte de NRC op 16 oktober jl. De krant memoreerde verder: "KLM-topman wist als buitenstaander nimmer te overtuigen en leek als politicus gelukkiger". Nauwkeuriger is het verschil tussen de theaterwereld in Den Haag en de echte wereld niet te beschrijven.

Voor de schijnwerpers van de Haagse media gaat het om vlotte babbels, charmant uiterlijk en snelle lege antwoorden. Daarin is een hele generatie Camiel Eurlingsen, van vrouwelijk en mannelijk geslacht, bedreven. Omdat de werkelijke ontwikkelingen buiten het Haagse theater plaatsvinden, kon en kan een hele generatie 'vlotte, leuke' jongens en meisjes zich voor de camera's van de eengemaakte media voordoen als deskundig en slagvaardig. Voor de meesten geldt dat een confrontatie met de harde echte wereld hun fataal wordt. Ze blijken dan te licht bevonden. Dit kon de afgelopen jaren straffeloos gebeuren. Nu echter in de echte wereld de messen worden geslepen gaan er koppen rollen bij de 'komedianten' van Den Haag.

In de echte wereld gelden andere, kapitalistische, wetten dan in de parlementaire 'politieke' wereld. De kapitalistische crisis vraagt een steeds hogere tol en leidt tot toenemende onrust op markten, bij bedrijven en banken. Daar gelden 'mediatieve' momenten minder dan harde cijfers. De tegenstellingen tussen de werkelijke economische ontwikkelingen en de schijntegenstellingen en coalities in wat we 'de' politiek zijn gaan noemen nemen alleen maar toe. De echte politiek wordt nog steeds in laatste instantie bepaald door de grote bedrijven en banken. De Eurpese Ronde Tafel van Industriëlen, de Malietoren in Den Haag vormen nog steeds de werkelijke centra voor de politiek-economische besluitvorming.

Het is vooral om die reden dat een sterke eengemaakte, doelbewuste, strijdvaardige vakbeweging nodig is (zie elders in de krant). Tegen de kracht van het kapitaal moet de kracht van de massa worden geplaatst, in bedrijven en buurten. Alleen samen - jong én oud, vrouwen én mannen, werknemers met verschillende achtergronden - staat de arbeidersklasse sterk. Die strijd zal niet verloren of gewonnen worden in de politieke schijninstituties zoals het parlement. Die plek is alleen van belang voor de carrières van vlotte praatjesmakers, zoals Camiel Eurlings.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019