NXP-arbeiders op de Filippijnen: een overwinning door eenheid en collectieve actie

i-010-014.jpg
Actievoerende NXP-arbeiders op de Filippijnen. (Foto: KMU)

Redactie buitenland

Op de Filippijnen werd sinds mei in de fabriek van NXP - een electronica-bedrijf dat microchips produceert (met ook een fabriek in Nijmegen - actiegevoerd tegen het ontslag van 24 vakbondsactivisten. Manifest berichtte hierover in nummer zes van dit jaar. De acties resulteerden in een overwinning voor de vakbondsactivisten met de ondertekening van een cao op 26 september jl.

De vakbond NXPSCIWU-NAFLU-KMU bracht de volgende verklaring uit over deze overwinning:

We berichten het publiek, met name diegenen die ons gesteund hebben, graag over het nieuws dat op 26 september jl. er met het management van NXP een cao is afgesloten voor de arbeiders in de fabriek op de Filippijnen. De cao is afgesloten voor de periode 2014-2016. Het tekenen van deze overeenkomst markeert het einde van een recente strijd om in een bindende cao verbeteringen te realiseren van de werkomstandigheden, waarop het management op 5 mei jl. reageerde met het illegale ontslag van 24 vakbondsactivisten.

De poging van het management om de vakbond NXP Semiconductors Cabuyao Incorporated Workers' Union-National Federation of Labor Unions-Kilusang Mayo Uno (NXPSCIWU-NAFLU-KMU) te breken is hiermee voorkomen. Het was duidelijk dat het management ons provoceerde om acties te organiseren, die gebruikt konden worden als een aanleiding om de vakbond is zijn geheel uit de fabriek te bannen. Het wilde de NXP-arbeiders ontzeggen waar we recht op hebben: een verbeterde cao met substantiële loonsverhoging en het verbeteren van de positie van flexibele arbeidskrachten.

Dit is een overwinning voor de arbeiders en het gehele Filippijnse volk. De vakbond NXPSCIWU-NAFLU-KMU is een van de oudste en grootste vakbonden van het land. Het is ook een van de weinige vakbonden die aanwezig is in de speciale economische zones op de Filippijnen, met een hoge concentratie aan flexibele arbeidscontracten en gekenmerkt door een repressief regime tegen de arbeiders. Met deze overwinning is een belangrijke vakbond versterkt en gehard uit de strijd gekomen en dient daarmee als inspiratie voor andere Filippijnse arbeiders, die zich willen verenigen in een vakbond. Onze strijd onderstreept de noodzaak en mogelijkheid van het organiseren in vakbonden.

Twaalf van de 24 illegaal ontslagen vakbondsleiders worden opnieuw in dienst genomen, terwijl de 12 die niet teruggenomen worden een redelijke ontslagregeling krijgen. De loonsverhoging is als volgt: 5,25 procent voor het eerste jaar, 3,5 procent voor het tweede jaar en 3,5 procent voor het derde jaar van de cao-periode. Minstens tweehonderd van de flexibele arbeidskrachten krijgen een vast contract. In een overeenkomst werd bereikt dat alle formele zaken die waren aangespannen gedurende het arbeidsconflict worden teruggetrokken en dat beide partijen zich onthouden van strafmaatregelen.

We wilden meer vakbondsactivisten teruggenomen zien worden, een hogere loonsverhoging en meer flexibele arbeidskrachten richting een vast contract. Het was alleen duidelijk dat we veel meer verbeteringen hebben bereikt, dan het management in eerste instantie wilde geven. Het was ook duidelijk dat het management niet verder kon gaan met het inwilligen van onze eisen en wij ook enkele van onze eisen moesten opofferen om de best mogelijke overeenkomst te kunnen sluiten, gegeven de concrete situatie.

We huldigen de vakbondsactivisten van NXPSCIWU-NAFLU-KMU: zonder hun eenheid in principes en acties, hun moed en hun doorzettingsvermogen, was deze overwinning niet mogelijk geweest. Onze diepe dank gaat uit naar diegenen die ons gesteund hebben: onze families, onze collega's en mede-vakbondsleden, progressieve organisaties, onze politieke bondgenoten, instituten en rechters die dienstbaar zijn aan de zaak van de arbeiders, Filippijnse migrantenorganisaties in verschillende landen, arbeiders en vakbonden in verschillende landen en de internationale arbeidersorganisaties.

Veel lessen zijn geleerd gedurende het verloop van de strijd. Met name het belang van eenheid en collectieve actie om de rechten van de arbeiders te verdedigen en vooruit te brengen. Strijd voeren tegen een grote multinational als NXP Semiconductors heeft tot gevolg gehad dat eenheid en collectieve actie op verschillende niveaus en in verschillende vormen tot uitdrukking kwamen. Deze strijd is een memorabele ervaring die inspirerend werkt voor de rest van onze levensinspiratie om verder te werken met eenheid en collectieve actie voor arbeidersrechten.

We beseffen dat onder het huidige sociaaleconomische systeem overwinningen van werkers en gewone mensen altijd tijdelijk en fragiel zijn en teruggedraaid kunnen worden door de heersende elite. We roepen op deze overwinning offensief te verdedigen en door te gaan met het consolideren en versterken van onze organisatie. We roepen andere arbeiders op tot het organiseren van vakbonden en samen te strijden voor hun rechten. We roepen op om de eenheid met collega-arbeiders en arbeiders in andere sectoren te verbreden en te versterken in de strijd voor arbeidersrechten en voor een fundamentele sociale verandering.

Vertaling: Maarten Muis.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019