Verklaring van de Communistische Partij van Israël

7 oktober 2014

Beste kameraden

De Communistische Partij van Israël veroordeelt met klem de imperialistische interventie onder leiding van de VS in Irak en Syrië. Uiteraard vinden ook wij dat de barbaarse wreedheden en misdaden, die reactionaire organisaties als ISIS, Jabhat al-Nusra en dergelijke begaan, moeten worden bestreden en gestopt. Toch kan een strijd tegen deze genocidale organisaties niet worden gevoerd, noch hun totale vernietiging worden gerealiseerd, door imperialistische machten wier enige ambitie het is om de ene 'onderdrukking te vervangen door de andere'.

Onder het mom van de verdediging van 'democratie', 'mensenrechten' en 'vrijheid' hebben de VS, de NAVO, de EU en diverse imperialistische machten en supporters steeds geprobeerd om hun bekrompen belangen na te streven, meestal door het ondersteunen van hun eigen marionetdictators ten koste van het welzijn van de volkeren.

Vaker wel dan niet is het juist het imperialisme zelf dat precies die fascistische en moorddadige organisaties voedt die later, als ze hun imperialistische partners eenmaal de rug toegekeerd hebben, worden veroordeeld en aangevallen door diezelfde partners. En zo gaat het nu met ISIS en vergelijkbare schurken. Enerzijds ondersteunen veel burgerlijke democratieën de imperialistische VS bij het bombarderen van ISIS. Anderzijds moeten we echter nooit vergeten dat het eigenlijk dezelfde VS en hun bondgenoten waren die ISIS gecreëerd hebben: bewapend, uitgerust, gefinancierd en van de grond af opgebouwd.

Door de invasie in Irak, en daarna door hun interventie in Syrië hebben de VS geprobeerd om die landen te destabiliseren en in stukken te breken. Net als eerder met de Taliban geloofden de VS dat het ondersteunen van ISIS en consorten hiervoor zou zorgen en zo hun imperialistische basis nog verder zou versterken. Maar helaas! Die 'droom' is als het ware tot een nachtmerrie geworden.

Nee tegen het imperialisme!

Nee tegen ISIS!

Voor solidariteit met de volkeren van Irak en Syrië!

Voor echte democratie en gerechtigheid voor allen!

Bron: www.solidnet.org/israel-communist-party-of-israel
Vertaling: Louis Wilms.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019