Verloren generatie dreigt: jongeren willen actie

i-004-006.jpg
'Netwerk Jongeren FNV' laat zich zien tijdens congres van Bondgenoten op 9 oktober jl. Op woensdag 15 oktober jl. werd het Zwartboek 'Jeugdwerkloosheid, collectief probleem, individuele schaamte': Jongeren willen échte banen! overhandigd aan minister Asscher. (Foto: FNV Bondgenoten)

Sociaaleconomische redactie

Een verloren generatie dreigt. Dat is het beeld dat naar voren komt uit het zwartboek 'Jongeren willen echte banen - jeugdwerkloosheid collectief probleem, individuele schaamte'. Jongeren van de FNV hebben het zwartboek op 15 oktober jl. overhandigd aan minister Asscher van Sociale Zaken.

Samen met Gijs van Dijk (34) uit het bestuur van de FNV deden zij de oproep om met echte grote maatregelen te komen om het probleem van de grote jeugdwerkloosheid op te lossen.

"Een verloren generatie dreigt, dus we moeten echt snel wat doen. Veel jongeren hebben geen kans op een echte baan, ze kunnen geen huis kopen, geen gezin stichten. Dit is een probleem van ons allemaal. In een tijd met bijna 650.000 werklozen en maar 100.000 vacatures is dat probleem niet op te lossen met alleen maar cursusjes cv-schrijven en netwerktrainingen. We moeten samen met de politiek en werkgevers grote slagen maken", aldus Gijs van Dijk. De jeugdwerkloosheid is een van de grootste problemen van onze samenleving, 14,3 procent van de jongeren is werkloos. Van allochtone jongeren zelfs ruim 25 procent.

Ziekmakend

Interviews met veertig werkzoekende jongeren (tot 35 jaar) in het zwartboek laten zien dat werkloosheid diepe sporen achterlaat. Steeds afgewezen worden op sollicitaties is ziekmakend. En als er al werk is, zijn het onderbetaalde nepstages, werk met een 0-urencontract, of werk ver onder opleidingsniveau. Er heerst een groot gevoel van schaamte.

Jongeren geven in het zwartboek aan dat zij het gevoel hebben dat er niet in hen wordt geïnvesteerd.

Ratrace

"We zitten niet stil. We pakken zowat alles aan. Het ligt juist niet aan onze werklust", zegt een van de jongeren in het zwartboek . "Je kunt niet solliciteren op iets wat er niet is." Een andere jongere zegt: "Om de weinige banen is een ratrace. Je moet er uitspringen, maar dat lukt velen niet als er zoveel mensen solliciteren."

Werk van oud naar jong

Wat moet er gebeuren? De FNV heeft een plan uitgewerkt om werk eerlijker te verdelen tussen de generaties. Werknemers kunnen met hun werkgever afspraken maken om korter te werken, waardoor er echte banen ontstaan voor jongeren. Hierover kunnen in de cao afspraken gemaakt worden. Ook moet vrijwillig vervroegd uittreden van ouderen gestimuleerd worden. En zet de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd niet door.

Ook is het belangrijk dat de politiek kiest voor investeringen in de zorg en het onderwijs, zodat tienduizenden banen - ook voor jongeren - behouden blijven.

Lees het zwartboek: http://www.fnv.nl/site/media/pdf/107055/FNV-Jeugdwerkloosheid_zwartboek_okt_2014.pdf

Zwartboek: jongeren willen ECHTE banen http://www.fnv.nl/themas/jongeren/artikelen/Zwartboek_jongeren/

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019