KLASSIEK EN ACTUEEL

"(..) De winst op het gebied van democratische rechten werd ongedaan gemaakt in Hongarije, Italië, Polen, Portugal, Duitsland en andere landen. En toen fascistische dictaturen in deze landen aan de macht kwamen, ontnam de bourgeoisie de werkers alle rechten. De voornaamste reden voor het verlies van het proletariaat van alle winst die het behaald had in de tijd van de revolutionaire crisis, was het verraad van de zijde van de rechtse leiders van de sociaal-democratische partijen en de vakbeweging, die de arbeidersbeweging scheurden (de arbeiderspartijen en vakverenigingen) en samenwerkten met de bourgeoisie tegen de arbeidersklasse. De periode tussen het begin van deze eeuw en onze dagen was de rampzaligste periode in de ontwikkeling van het kapitalisme, die samenging met de meest verwoestende wereldoorlogen in de geschiedenis van de mensheid, met de uitroeiing van miljoenen mensen, de vernietiging van enorme productiekrachten, van materiële en intellectuele waarden. Deze periode werd gekenmerkt door het ontstaan van een monsterachtige ideologie en politiek van de meest reactionaire krachten van het imperialisme - het fascisme, met zijn verachtelijke rassentheorie, volledige vernietiging van de burgerlijke democratie, onderdrukking van het individu, vervolging van de progressieve elementen en hun massale moord. Het imperialisme, zijn politiek en zijn ideologie hebben hun barbaarse aangezicht volledig voor de volkeren van de wereld onthuld (...)"

Uit een redevoering van Eugen Varga, econoom in de Sovjet-Unie, 1959.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019