Ingezonden: SP nl

Luc Brusselaars

Uit de 'Tribune' nr 5 mei 2014 (Tribune Nieuwsblad van de SP)

Artikel: Coalitievorming: meebesturen in minstens 40 gemeenten.

Landelijk SP-scholingscoördinator Vincent Mulder:

"Ik durf wel te stellen dat de SP met haar wens tot verzachting van het rijksbeleid op het gebied van zorg in veel plaatsen de toon heeft gezet tijdens de onderhandelingen".

De SP NL accepteert, minsten aanvaardt, de bezuinigingspolitiek. Ze wenst wel verzachting, maar accepteert dus de bezuinigingen, de afbraak van de sociale voorzieningen.

De SP NL heeft zich definitief begeven op het spoor van de sociaaldemocratie en wordt aangehaakt aan de sociaaldemocratische locomotief, nog wel als zelfstandige wagon.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019