Afscheid van een aimabele ambassadeur

i-003-005.jpg
Zelmys M. Dominguez Cortina voor schilderij van José Martí. (Foto: Manifest/wvdk)

Redactie buitenland

De ambassadeur van de Republiek Cuba in Nederland, Zelmys Maria Dominguez Cortina, vertrekt na vier jaar op de zware post in Den Haag. Vier jaar Nederlandse ervaringen vragen om een korte indruk.

Allereerst wil zij iedereen nogmaals bedanken waarmee zij de afgelopen periode heeft samengewerkt. Het officiële afscheid vond plaats op 13 september jl. (zie Manifest 9/2014). De solidariteit met Cuba is belangrijk. De Cubaanse standpunten vermenigvuldigen is van doorslaggevend belang in een wereld die de ontwikkelingen op het eiland verdraait of verzwijgt. Elke bijdrage die de 'Wall of silence' enigszins weet te slechten is positief voor het socialistische eiland. Zeker nu er op Cuba naarstig wordt gezocht naar nieuwe oplossingen is eerlijke berichtgeving essentieel. De ambassadeur dankt allen die zich inzetten voor de vrijlating van de resterende drie Cubaanse patriotten, die de realiteit op Cuba op open en eerlijke wijze weergeven, zich inzetten tegen de blokkade door de VS. Vooral het weergeven van de echte problemen en oplossingen op Cuba stelt zij zeer op prijs. Het transitieproces is er ook een van vallen en opstaan.

'Zelmys' heeft de samenwerking met de partij, met de solidariteitsgroepen tijdens haar periode in 'Den Haag' ervaren als warm, vriendschappelijk en liefdevol; als in een grote familie. Zij hoopt dat alle 'vrienden' hun werk zullen voortzetten met dezelfde inzet. De gesprekken over de situatie in Nederland waren een hulp voor haar om beter inzicht te verwerven over tal van ontwikkelingen in Nederland. Tijdens deze gesprekken kon er bovendien verdieping ontstaan van het inzicht in de ontwikkelingen op Cuba.

Zij is bijzonder verheugd over het feit dat de afgelopen jaren de samenwerking tussen de Nederlandse regering en Cuba aanzienlijk is verbeterd. De commerciële betrekkingen - ook op Europees niveau - zijn in deze periode ook in omvang en diepgang toegenomen. Zij spreekt de hoop uit dat deze ontwikkelingen zullen worden voortgezet.

Wij wensen haar veel sterkte in het verdere verloop van haar carrière.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019