Voorpagina foto's

i-001-000.jpg
Op 8 november jl. demonstreerden meer dan 3000 mensen tegen de bezuinigingen op de zorg. In een strijdbare stemming liepen de demonstranten door Den Haag om te eisen dat goede zorg voorop komt te staan en banen behouden blijven. Lees meer op pagina 6. (Foto: Manifest/MZ)
i-001-002.jpg
Spandoek van de CP van Turkije tijdens de massale demonstratie op 1 november in Athene, georganiseerd door het vakbondsfront PAME. Meer informatie op pagina 12. (Foto: KKE)
i-003-006.jpg
Op 18 oktober jl. kwamen enkele tientallen leden van de CJB, de Communistische Jeugdbeweging, bij elkaar in Amsterdam voor de Algemene Ledenvergadering. De ledenvergadering had een grondige inhoudelijke voorbereiding en tijdens de bijeenkomst werden goede stappen voorwaarts gezet om jongeren verder te organiseren op een communistisch programma. Er werd een nieuw bestuur gekozen.
i-003-005.jpg
Tijdens de strijdbare bijeenkomst sprak Job Pruijser, voorzitter van de NCPN, namens de NCPN. (Foto: CJB)
i-003-007.jpg
Op 14 november jl. protesteerden 5000 jongeren, vooral scholieren, in Den Haag tegen het leenstelsel. De CJB verspreidde een pamflet waarin de achterliggende bedoelingen van het leenstelsel uiteengezet werden. Positief was ook de steun en aanwezigheid van de vakbeweging FNV. Nodig om het bredere verzet tegen de kapitalistische hervormings- en bezuinigingsagenda, waarvan het leenstelsel onderdeel is, vorm te geven. Daarvoor zal de CJB zich blijven inspannen!
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019