Europese Conferentie van de Communistische Partij van Turkije

cpt.jpg cpt2.jpg

De conferentie van de Communistische Partij van Turkije (CPvT) vond dit jaar op 25 en 26 oktober 2014 plaats in de Duitse stad Darmstadt. Afgevaardigden uit verschillende Europese landen waren op deze conferentie aanwezig.

Op 8 november jl. vond in Turkije een conferentie plaats over de reorganisatie van de partij, met als thema 'Programma en reglementen'. Voorafgaand aan deze conferentie, hebben de afgevaardigden uit Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Nederland en het Iberische schiereiland gesproken over de mogelijkheden van nog intensievere vereniging, methoden voor effectievere politieke werkzaamheden in Europa en brede vormen van politieke activiteiten in Europa.

Naast 50 delegatieleden en andere genodigden was ook Aydemir Güler, lid van het centraal comité van de CPvT, op de conferentie aanwezig. Door middel van verschillende presentaties werd de positie van de arbeidersklasse in de strijd voor de vrede, tegen de agressie van imperialisme over de hele wereld en tegen de strijd van revisionisme, reformisme en allerlei vormen van opportunisme uiteengezet.

De muren van de conferentiezaal waren versierd met een klein deel van de tentoonstelling 'NIETS IS VOOR NIETS GEWEEST' Deze tentoonstelling werd georganiseerd omwille van het 50-jarig bestaan van migratie uit Turkije met als thema de strijd van de Europese afdelingen van CPvT. Tenslotte werd de 1 mei-poster van dit jaar getoond met het inzicht dat 'NIETS VOOR NIETS' is en zal blijven.

Bij de politieke doelstellingen voor de Europese afdelingen van de CPvT werd de solidariteit voor de strijd van de partij in Turkije genoemd. Een tweede doelstelling was het versterken van de werkzaamheden van de communistische bewegingen in Europese landen waar arbeiders van Turkse oorsprong wonen.

Deelnemers aan de conferentie besloten zich te verzetten tegen de productie en export van wapens, de toename van militarisme en de uitzending van soldaten op militaire missies naar het buitenland. Het gezamenlijk voeren van de strijd voor de vrede en de strijd tegen imperialisme en diens agressieve organisatie NAVO, moeten basisvoorwaarden zijn bij hun politieke werkzaamheden in de landen van hun verblijf.

De Europese afdelingen van de CPvT zullen hun werkzaamheden aanpassen aan, en samenwerken met de marxistisch-leninistische partijen. Echter, dit zal moeten plaatsvinden onder voorwaarde van het proletarisch internationalisme in deze landen waarbij er strijd geboden zal moeten worden tegen het sterk groeiende reformisme en conformisme van de afgelopen 30 jaar.

Een ander belangrijk doel van de politieke werkzaamheden van de Europese afdelingen van de CPvT, zal zijn: het leiden van en medewerking verlenen aan migranten bij het oplossen van hun problemen, hun strijd voor hun rechten en het bereiken van hun doelen.

Maar ook de strijd aangaan tegen het snel groeiende nationalisme, racisme en de religieuze radicalisering onder migranten van Turkse oorsprong, en de daaruit voortvloeiende vijandigheden tegen anders-gelovigen en autochtone bevolking, is een belangrijk onderdeel hiervan.

Het uitbreiden van de socialistische cultuur onder de arbeiders is vooral de taak van communisten. Vooral nu, in deze tijd, zullen wij schrijvers, kunstenaars en intellectuelen die aan de zijde van arbeiders strijden, die door de AK-partij (AKP) belemmerd worden en gehinderd in hun bestaan, alle mogelijke steun bieden om hun intellectuele gedachtegoed aan de arbeiders van Turkse oorsprong en arbeiders van andere afkomst over te brengen. Om dit doel te kunnen realiseren, zullen ervaringen van het Nazim Hikmet Cultuur Centrum uit Wenen als voorbeeld dienen voor alle partij-afdelingen in Europa.

De Europese afdelingen van de CPvT hebben besloten om in de landen waar zij verblijven de strijd van vluchtelingen zoveel mogelijk te ondersteunen. Ze benadrukten dat, als men wil dat deze strijd effect heeft, men zich moet richten tegen de hoofdveroorzaker van de catastrofe, namelijk: Het kapitalistische systeem en het imperialisme.

Op de conferentie van de CPvT werd er ook stilgestaan bij de oprichting van de Duitse Democratische Republiek (DDR) 65 jaar geleden. Ondanks de ontbinding 25 jaar geleden, heeft de DDR toch 40 jaar lang de vlag van het socialisme hoog gehouden.

Net zoals eerder zal ook vandaag het socialisme de oplossing tegen onderdrukking, uitbuiting, fascisme, fundamentalisme en imperialisme zijn. Met dit in het achterhoofd toonden de deelnemers aan de conferentie hun vastberadenheid om de strijd voor het socialisme te zullen voortzetten totdat de overwinning is behaald, waarbij vrijheid en gelijkheid zal zegevieren.

De leden van de delegatie, die twee dagen lang aan de Europese Conferentie van de CPvT 2014 deelnamen, sloten deze uit 12 sessies bestaande bijeenkomst af met het zingen van de 'Internationale'. Zij keerden met vastberadenheid terug naar hun regio's om hun partijwerkzaamheden voort te zetten.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019