Gemeentelijke betutteling

Rob Heusdens

De gemeente Groningen lanceerde onlangs een website (kosten van de bouw alleen al 100.000 euro) met tips voor 'stadjers'. Waar de tips vooral in uitblinken zijn open deuren.

Bijvoorbeeld dat als je niet genoeg verdient je een beter betaalde baan moet zien te vinden. Of, als je niet ver kunt lopen, je ook een winkel dichterbij kunt zoeken. En dat als je moeite hebt met staan, ook zittend de was kunt strijken.

Respectloze tips

Het WMO-platform was verbijsterd over de respectloze tips. Voorzitter Jaap Dijk van het platform dacht aan een 1 april-grap. "Dit kan toch niet waar zijn? Natuurlijk staan er een aantal bruikbare adviezen op, maar er staan ook een aantal dingen op waarvan ik denk: zo ga je als overheid niet op een respectvolle manier met je burgers om. Ik was verbijsterd."

De achterban van het platform heeft woedend gereageerd op de tips van 'WIJ Groningen'. Dijk adviseert wethouder Ton Schroor om de website uit de lucht te halen en in gesprek te gaan met het WMO-platform hoe het inhoudelijk anders kan. "De makers van deze website schieten door met adviezen die in de privé-sfeer liggen en van zo'n knulligheid zijn dat je als burger niet serieus wordt genomen."

Bezoek van Máxima

Nog meer gemeentelijke betutteling. Koningin Máxima bezoekt in haar functie van erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken het jubileumcongres '10 jaar schuldpreventie in Groningen', georganiseerd door de Gemeentelijke Kredietbank. De Gemeente wil daar de resultaten laten zien van haar schuldpreventieprogramma. Dat ondanks dit soort hulpmaatregelen het aantal stadjers met schulden alleen maar toeneemt, en dat met name door overheidsmaatregelen, staat als een paal boven water. Door de invoering van een leenstelsel voor studenten, de gevolgen van de huizenmarkt en door de forse huurverhogingen en stijgende kosten van de ziektekostenverzekering zal dat aantal alleen maar verder stijgen.

Sociale kredieten zijn - ondanks de naam - peperduur: leenrentes lopen op tot 11,2 procent, en dat terwijl de spaarrente uitermate laag is, en banken bij de ECB vrijwel gratis geld kunnen lenen. Kredietverlening aan ZZP'ers (Q-credits) kennen ook leenrentes boven de 9 procent.[1]

Het stelsel van microkreditering, zoals onder meer in India en Bangladesh wordt gepromoot en waar Máxima zelf een warm pleitbezorgster van is, kent nog veel hogere leenrentes. Daar worden maandelijkse rentevergoedingen gehanteerd van 2 procent, wat omgerekend naar jaarrente neerkomt op ruim 26 procent. Woekerrentes dus. Armen schieten daar niets mee op, maar de initiatiefnemer van het stelsel van microkredieten in Bangladesh, de Grameen bank, is er rijk van geworden.

Het is duidelijk dat minima met dit soort 'microkredieten' niet veel opschieten; slechts de maxima profiteren ervan.

Noot:

[1] http://vorige.nrc.nl/opinie/article1735738.ece/Microkrediet_helpt_armen_niet

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019