Kort Binnenlands

SP wil verhoging vermogensbelasting

SP wil met ingang van 2015 de belasting op vermogens verhogen voor miljonairs. De heffing houdt nu in dat er over elke euro vermogen boven 21.139 euro jaarlijks 1,2 procent belasting moet worden betaald. Als het aan de SP ligt komt er met ingang van volgend jaar een tarief van 1,9 procent voor miljonairs. Daarnaast zou de heffingsvrije drempel moeten worden verhoogd naar 31.139 euro. De PvdA staat welwillend tegenover een hogere belasting op vermogen, maar coalitiepartner VVD is mordicus tegen. (Bron: FD, 27-10-2014)

Brussel ziet minder groei

De Nederlandse economie groeit dit jaar iets minder sterk dan eerder geraamd. Voor 2014 komt de groei naar verwachting uit op 0,9 procent. Eerder was 1,2 procent voorspeld. Na enkele beloftevolle tekenen in de tweede helft van 2013, wankelt het economisch herstel in Nederland in 2014 en de vooruitzichten zijn fragiel. (Bron: AD, 04-11-2014)

Inkomen in Nederland middelmatig

Qua inkomens zijn Nederlanders middenmoters in de Europese Unie. Het bbp ligt per hoofd van de bevolking hoger dan in andere landen van de EU. Maar daarvan profiteren Nederlandse huishoudens niet optimaal, concludeert de Nederlandsche Bank. Het aandeel van het nationaal inkomen dat bij huishoudens neerslaat, ligt in Nederland met 54,1 procent veel lager dan het gemiddelde van 72,2 procent in de EU en 85,6 procent in de VS. In vergelijking met andere landen strijken in Nederland overheid, financiële instellingen en niet-financiële vennootschappen een groter deel van de koek op. (Bron: FD, 31-10-2014)

Industrie doet stap terug

De Nederlandse industrie heeft het afgelopen jaar een stap terug moeten doen. De dagproductie was in september 1,2 procent lager dan in september 2013. Dat is vooral te wijten aan een teruggang in de voedings- en genotmiddelenindustrie, aldus het CBS. Ook de productie van de elektrotechnische en machine-industrie kromp met 1,0 procent. De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie en de metaalproductenindustrie scoorden juist wel iets beter dan in september 2013. (Bron: AD, 08-11-2014)

Zorgpolis wordt fors duurder

VGZ heeft vandaag als eerste grote zorgverzekeraar de premies voor komend jaar bekendgemaakt. De goedkoopste basisverzekering kost 97,95 euro per maand, ruim 20 euro meer dan nu.

Klanten die volledige keuzevrijheid willen in de zorg betalen vanaf 113,95 euro per maand. Momenteel is de polis die volledige keuzevrijheid aanbiedt bij VGZ bijna 30 euro goedkoper.

De kleine zorgverzekeraar DSW verhoogt de premie niet; klanten betalen net als dit jaar 95 euro per maand. Over het hele jaar zijn verzekerden bij DSW 1140 euro kwijt. Nu blijkt echter dat andere verzekeraars wel degelijk met forse stijgingen komen. De overige zorgverzekeraars hebben nog tot 18 november de tijd om met hun premies naar buiten te komen. (Bron: AD, 11-11-2014)

340 schademeldingen in Groningen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft tot 6 november jl. om negen uur 340 meldingen ontvangen van schade door de aardbeving die dinsdagnacht Noord-Groningen trof. Het gaat om "relatief kleine schades", zoals afgebrokkeld pleisterwerk en scheuren in muren. De beving bij Zandeweer had een kracht van 2,9 op de schaal van Richter en niet 2,6, zoals eerder is gemeld. Het was de op een na zwaarste van dit jaar; die van 13 februari bij Leermens was met een kracht van 3,0 zwaarder. Sinds de zwaarste beving bij Huizinge - augustus 2012, met een kracht van 3,6 - zijn bij de NAM meer dan 26.000 schadegevallen gemeld. (Bron: NRC, 6-11-2014)

Basisbeurs wordt door de strot geduwd

Studeren wordt duurder; de basisbeurs verdwijnt. VVD, PvdA, D66 en GroenLinks zetten het gewoon door. De besmette term 'sociaal leenstelsel' is door minister Bussemaker en de boven genoemde gelegeneidscoalitie vervangen door het neutraal klinkende 'studievoorschot'. De andere partijen hebben het terecht steevast over het 'schuldenstelsel' of nog activistischer over 'studienekschot'. Vanaf het volgend studiejaar wordt de basisbeurs omgezet in een lening. Volgens het CPB neemt de schuld waar studenten mee worden opgescheept tijdens hun studie hierdoor gemiddeld met 6000 euro toe, tot 21.000 euro. Ze krijgen 35 jaar om deze af te betalen. (Bron: AD/RJDuin, 04-11-2014)

Eigen keten vrije pomphouders

Zelfstandige benzinepomphouders beginnen een nieuwe keten van tankstations. Die krijgt de naam Peut. De eerste vestiging is vrijdag geopend in Moordrecht. De keten is een uitvloeisel van het samenwerkingsverband De Vrije Pomp, waarin honderd zelfstandige pomphouders zich eerder dit jaar hebben verenigd. Over een paar jaar moet Peut 300 tankstations tellen, waarmee de ondernemers tegenwicht willen bieden aan de grote oliemaatschappijen. (Bron: FD, 08-11-2014)

Top van banken feitelijk niet klantvriendelijk

Slechts een kwart van werknemers bij een bank vindt dat de top van zijn of haar bank het belang van de klant daadwerkelijk centraal stelt. Dat blijkt uit een enquête die de non-profitorganisatie Sustainable Finance Lab heeft gehouden onder ruim 600 bankmedewerkers. Van de respondenten vindt 76 procent dat de leiding het belang van de klant in woorden uitdraagt. Op de vraag of de leiding dat ook in daden doet, antwoordt maar 28 procent positief. Ook vindt slechts een derde dat de klant sinds het uitbreken van de crisis centraler is komen te staan in de dienstverlening van de bank. (Bron: NRC, 31-10-2014)

Nederlander staat niet te springen om mantelzorg aan buurtgenoten

Slechts een vijfde van de Nederlanders zegt buurtgenoten langdurig te willen helpen bij huishoudeljk werk. Nog altijd een minderheid van 44 procent is bereid zijn hulpbehoevende vrienden uit de brand te helpen. Een meerderheid van de ondervraagden is wel bereid de handen uit de mouwen te steken voor de levenspartner en de ouders. Dit blijkt uit een onderzoek onder een representatieve steekproef van ruim 1000 Nederlanders. Volgens Motivaction geldt daarmee de stelregel: hoe dichter je bij iemand staat, hoe groter de hulpbereidheid. Volgend jaar gaat de regeling voor langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten op de schop. Het rijk hevelt grote delen van deze zorg over naar de gemeenten. De overheid wil voortaan geen huishoudelijke hulp meer bekostigen voor zieken die dat zelf kunnen betalen of hun netwerk kunnen inschakelen. Het kabinet wil structureel 3 mrd euro bezuinigen op de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten. Vorige week bevestigde het kabinet nog eens dat gemeenten buren en naasten van een hulpbehoevende niet kunnen dwingen tot mantelzorg. Als het onderzoek inderdaad representatief is, kan dat betekenen dat gemeenten volgend jaar alsnog moeten bijspringen met door de overheid betaalde verpleging en verzorging. (Bron: FD, 29-10-2014)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019