FNV steunt Belgische stakers

11-12-2014

Maandag 15 december ging België plat door een grote nationale staking. De FNV steunt de Belgische vakcentrales ABVV/FGTB, ACV/CSC en CGSLB, in hun acties tegen de Belgische overheid. De FNV verspreidt een pamflet met een solidariteitsbetuiging.

De FNV benadrukt met de Belgische bonden de noodzaak van:

De bezuinigingsplannen van 11 miljard van de Belgische regering leiden ertoe dat de gewone werknemer minder loon krijgt, gekort wordt, én zwaarder belast wordt. Dit staat in schril contrast met de voorstellen tot ontlasting voor bedrijven van de regering Michel.

Op deze ongehoorde aanval past maar één antwoord: Massaal en solidair verzet!

Jullie gaan het gevecht aan, maar staan niet alleen. We zeggen jullie onze steun toe en wensen jullie sterkte in de strijd. Dit is niet alleen het gevecht van de vakbonden en de werkers in België; dit is een gevecht van de gehele Europese vakbeweging! Een gevecht voor koopkracht en echte banen (en het behoud en de versterking van de vakbeweging, nvdr).

United we stand!

FNV en bonden voeren in Nederland campagne voor Koopkracht en Echte Banen. Alle werkenden hebben recht op zekerheid, respect en een stabiel inkomen. Want ook in Nederland neemt de ongelijkheid toe en verdwijnen steeds meer echte banen.

Nederland belastingparadijs voor multinationals

En er zijn al 620.000 mensen zonder werk. Voor 2015 staat herziening van het Nederlandse belastingstelsel op de agenda. De FNV zal inzetten op fiscale rechtvaardigheid en pleit ook voor een Europese aanpak van belastingontwijking en -ontduiking door het bedrijfsleven. Want Nederland staat bekend als belastingparadijs voor multinationals.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019