Mondiale systeemcrisis

Globalisering volgens Chinees recept

i-001-001.jpg
De Amerikaanse president Obama (l) en de Chinese president Xi Jinping (r) vertrekken van een persconferentie in de Grote Hal van het Volk in Peking op 12 november jl. Obama was onder meer in China voor het bijwonen van de 22ste APEC-top. (Foto: ZLV)
i-009-014.jpg
De Chinese president Xi Jinping en de Amerikaanse president Obama inspecteren de wacht in Beijing op 12 november jl. Rondom de toppen, APEC en G20, spraken deze twee leiders veel met elkaar, waarbij de nieuwe realiteit centraal stond dat China de VS economisch ingehaald. (Foto: ZLV)

Tegen de achtergrond van een voortgaande systeemverandering op wereldschaal presenteert het onderzoeksteam van de onafhankelijke Europese denktank LEAP/E2020 ook deze maand weer zijn analyse van de laatste ontwikkelingen: de groeiende invloed van China en de BRICS-landen op de economische en geopolitieke situatie (zie onderstaand persbericht); het einde van de Europees-Russische patstelling in de Oekraïne-crisis; het vastlopen van de Europese natiestaten en de hoop op een wederopstanding op Europees niveau.

Daarnaast bestuderen de onderzoekers de situatie rond schalieolie en -gas: is hier sprake van een revolutie of eerder van bedrog door Amerikaanse manipulatie van cijfers en markten?

Tot slot verkent het team de mondiale, speculatieve geldstromen op de valutamarkten, de zogenaamde carry trade.

Persbericht bij GEAB nr. 89 (15 november 2014)

Sinds 2006 analyseren wij in GEAB de ontwikkeling van wat wij vanaf het begin de 'mondiale systeemcrisis' hebben genoemd, en voorspellen wij fase voor fase het verloop ervan. Dat we in een 'crisis' verkeren, betwijfelt sinds 2008 niemand meer. Dat die 'mondiaal' is, wordt ook algemeen aanvaard. Maar heeft de wereld begrepen dat ze ook 'systemisch' is, dus alle sectoren en gebieden van de huidige wereldorde - politiek, economisch, financieel, sociaal, geopolitiek, enz. - in haar greep heeft?

Een voor iedereen duidelijk zichtbaar onderdeel van deze systeemverandering is het optreden van nieuwe, zeer grote, internationale spelers, die de wereldorde, zoals die door de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog werd ingericht en na de val van de Sovjet-Unie werd voltooid, ter discussie stellen. Daarom spreken wij in GEAB al geruime tijd van de krachtige basistrend van het ontstaan van een multipolaire wereld, die hervormingen van de bestaande internationale instellingen noodzakelijk maakt, of, als dat niet mocht lukken, de inrichting van een nieuw 'wereldbestuur'. (Dit laatste zou moeten gebeuren in een nog niet precies te omschrijven proces, waarbij volgens ons Europa een historische rol zou kunnen spelen, dankzij zijn unieke ervaring met de integratie van staatkundig soevereine structuren van onderscheiden grootte en inwonertal in één supranationale structuur.)

Er is daarnaast ook nog een tweede, algemeen erkende, krachtige basistrend die een enorme bijdrage kan leveren aan de opbouw van de nieuwe wereldorde: het internet. Dat vergemakkelijkt niet alleen de mondiale economische stromen, maar vormt ook de voorwaarde voor een wereldwijd sociaal netwerk, waaruit een nieuwe, horizontale, mondiale samenleving kan ontstaan. Dat is een type maatschappelijke structuur, dat zich wezenlijk onderscheidt van de hiërarchische samenlevingen die in de 19e eeuw ontstonden en die - op nationaal, internationaal en supranationaal niveau - officieel het grondmodel van onze politiek-institutionele systemen zijn blijven vormen. Organisatiestructuren in de vorm van piramides gaan dus veranderen in horizontale netwerkstructuren.

Deze twee fundamentele trends zullen de contouren van de wereld-van-morgen gaan bepalen: van unipolair naar multipolair, en van piramide naar netwerk. Wij zijn van mening dat de strijd tussen het oude systeem en deze nieuwe ontwikkelingen al aan de gang is. Maar omdat de acteurs van de wereld-van-gisteren elk begrip voor deze toekomstgerichte ontwikkelingen missen, proberen ze met alle klassieke onderdrukkingsmethoden - van financiële, militaire, religieuze of ideologische aard - de 'natuurlijke' ontwikkeling van de wereld tegen te houden. Natuurlijk zullen ze deze strijd verliezen, maar afhankelijk van hoelang het zal duren voordat deze spelers van de oude wereld zich voegen in de nieuwe, kan de schade die onder de mensen wordt aangericht, aanzienlijk zijn.

Als nieuwe spelers op het wereldtoneel behalen de Chinezen indrukwekkende successen. Vorige maand beschreven we hoe de wereld steeds meer een Chinees karakter krijgt. Deze maand laten we aan de hand van enkele internationale gebeurtenissen zien welke gevolgen deze Chinese vorm van globalisering voor het 'wereldbestuur' heeft.

Al deze ontwikkelingen binnen een periode van nauwelijks een maand! De wereld lijkt weer te bewegen, aangedreven door de dynamiek van de opkomende landen. De wereld is nu multipolair, vredelievend, open, en ook het Westen vindt daarin zijn plaats.

Bron: www.leap2020.eu
Vertaling en bewerking: Louis Wilms.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019