Griekenland mag meetellen

anne.jpg i-012-024.jpg
Franse troepen in de Centraal-Afrikaanse Republiek, in Bangui. In verschillende Afrikaanse landen zijn campagnes gestart waarbij groepen soldaten van NAVO-landen gestationeerd worden, zoals een groep Nederlandse soldaten in Mali. (Foto: ZLV)
i-012-023.jpg
Op zondag 7 december jl. vonden in het hele land massademonstraties plaats, georganiseerd door PAME, als een onmiddellijke reactie op het nieuwe offensief van de regering en de EU tegen de werkende klasse. De demonstratie in Athene vond plaats tijdens de begrotingsdiscussie in het parlement. Om de besluiten kracht bij te zetten besloot premier Samaras nieuwe presidentsverkiezingen in december uit te schrijven in de hoop op een grotere meerderheid in het parlement. De fractie van de KKE stemde tegen de nieuwe aanvallen op de sociale zekerheid die de pensioengerechtigde leeftijd met 7 jaar willen verhogen, alle brugpensioenen willen afschaffen en de jongere generatie dwingt tot een toekomst zonder pensioenen. De secretaris-generaal van het CC van de KKE, D. Koutsoumpas, verklaarde: "We moeten niet langer tolereren te leven van kruimels. De twee partijen (ND en Syriza) beloven alleen kruimels. Er is slechts één oplossing, de ontwikkeling van de klassenstrijd en overal een sterke KKE." (Foto: KKE)
i-012-022.jpg

Anna Ioannatou

Griekenland's streven naar opwaardering in het internationale militaire gebeuren was al langer gaande, maar krijgt een steeds concretere vorm. Midden november jl. werd generaal M. Kostarakis, leider van de Generale Staf van de Nationale Defensie in eigen land, verkozen tot voorzitter van de Militaire Commissie van de Europese Unie (EUMC) tijdens de bijeenkomst van die commissie in Brussel. Eerder had deze generaal zich al kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van dezelfde commissie, maar dan bij de NAVO.

Dit streven is een uitdrukking van de Griekse leidende klasse om een hogere positie te verkrijgen in het geostrategische gebeuren in een wijder regionaal verband via de zogeheten militaire diplomatie. Dus via de bezetting van posten, die van cruciaal belang zijn binnen EU en NAVO.

Een imperialistische coördinatie

De EUMC bestaat uit de hoofden van de generale staven van defensie van de lidstaten, die daar vertegenwoordigd worden door hun militaire vertegenwoordigers en is het hoogste militaire orgaan binnen de Raad van Europa. De voorzitter volgt de vergaderingen van de Raad, als er besluiten genomen moeten worden over militaire kwesties. Tevens is hij de adviseur in militaire zaken van de Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Politiek en Veiligheidsbeleid. Ook volgt hij de uitvoering van militaire operaties en missies, die de EU op zich neemt. M. Kostarakis zal in zijn nieuwe functie de strijdkrachten van de EU coördineren op een reeks van fronten over de hele wereldbol.

Zo hield voornoemde vergadering zich bezig met de laatste ontwikkelingen in de militaire operaties en missies van de EU op de Balkan, in het onder de Sahara gelegen Afrika, de CentraalAfrikaanse Republiek, de Hoorn van Afrika, de Indische Oceaan en de Golf van Aden. Er vond een meningsuitwisseling plaats over meer samenwerking tussen de strijdkrachten van de EU-landen en ook werd de ontwikkeling van nieuwe militaire kansen onder de loep genomen i.v.m. het initiatief 'één Europese Hemel', de strategie van de EU inzake veiligheid op zee en het politieke kader voor een systematische en langetermijn defensiesamenwerking.

De Griekse minister van Defensie, N. Dendias, verklaarde dat de verkiezing van Kostarakis "een erkenning vormde van het hoge niveau van de strijdkrachten van ons land". Hij wees er verder op, dat "generaal Kostarakis op zijn nieuwe post voor heel wat uitdagingen staat vanwege de opbouw van een nieuwe strategie voor het Gemeenschappelijk Defensie- en Veiligheidsbeleid van de EU". Dus een instrument om de agressie van het Europese grootkapitaal te escaleren tegen de wil van de bevolkingen in, maar dat werd niet zo gezegd.

De Griekse connectie

De toegewijdheid van de Griekse regering om militaire operaties en missies van dienst te zijn in haar poging de leidende klasse geostrategisch op te waarderen werd nog eens benadrukt met het bezoek van de minister van Defensie, een paar dagen na Kostarakis' benoeming, aan het Griekse Hoofdkwartier voor Operaties van de Europese Unie in Lárissa (midden Griekenland). Tijdens dat bezoek had de minister een 'werkontmoeting' met de militaire bevelhebber van de operatie van de EU in de Centraal-Afrikaanse Republiek (codenaam: EUFOR RCA), de Franse generaal majoor Ph. Ponties. De minister kreeg te horen, dat EUFOR RCA "de belangrijkste van alle EU-operaties is, want in de Centraal-Afrikaanse Republiek wordt gebruikgemaakt van de landmacht". Van zijn kant uitte de Griekse minister van Defensie ten overstaan van het multinationale personeel "zijn genoegdoening over de tot nu toe positieve resultaten van de operatie".

De Griekse regering heeft ernaar gestreefd - en is er in geslaagd - dat het hoofdkwartier in Lárissa centraal kwam te staan in de hele operatie, bemande het met tientallen Griekse stafleden, die voorop gelopen hebben bij de planning van een EU-macht in de Centraal-Afrikaanse Republiek, kreeg het voor elkaar dat een Griekse brigadier benoemd werd tot plaatsvervangend commandant van EUFOR RCA en stelde tevens het Mobiele Communicatie Knooppunt van het Griekse Hoofdkwartier voor EU Operaties ter beschikking voor de communicatie tussen het hoofdkwartier en de operaties.

Op zaterdag 29 november jl. kregen 63 militairen van verschillende nationaliteiten de EU Common Security and Defense Policy Service Medal uitgereikt voor hun deelname aan de militaire operaties, waarbij hun commandant, generaal majoor Ph. Ponties, "aan zijn optimisme uitdrukking gaf, dat voor 15 maart 2015 EUROFOR RCA volledig haar bevoegdheden zal overdragen aan MINUSCA" (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic). Deze operatie zou eind december beëindigd worden, maar de EU-troepen hebben de opdracht gekregen hun aanwezigheid in de Centraal-Afrikaanse Republiek te rekken tot maart 2015 ... en gezien bovenstaande uitlating, zou er daarna wel eens sprake kunnen zijn van een nieuwe verlenging.

Verdeel en heers

De strijdkrachten van de EU waren maanden geleden hun operatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek begonnen om o.a. "rust en orde te herstellen" in het door burgeroorlogen verscheurde land, en "de grenzen van de EU te verdedigen (!)" in een land met zo'n belangrijke geostrategische ligging en rijk aan mineralen, zoals uranium, maar ook aan aardolie, diamanten en goud. Zo'n kleine twee jaar geleden had de Centraal-Afrikaanse president François Bozizé in een poging de weigering te verklaren van VS en Frankrijk hem te steunen tegen een antiregeringscoalitie van de gewapende 'Seleka' die sinds december 2012 tenminste tien steden had bezet, openlijk het volgende verklaard: "Voordat ik de olie aan de Chinezen gaf, had ik een ontmoeting met vertegenwoordigers van 'Total' in Parijs en ik zei hen, dat ze die olie konden krijgen. Er gebeurde niets.

Toen heb ik de olie aan de Chinezen gegeven en sindsdien zit ik met een probleem" (Krant 'Rizospastis' 5-6 januari 2013. Eind maart van hetzelfde jaar ging hij in ballingschap, verdreven door de Seleka....). Waarmee hij eigenlijk toegaf dat er sprake is van concurrentie tussen imperialistische machten om de enorme minerale schatten van (ook) dit Afrikaanse land.

De 17de eeuwse VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) hield het midden tussen een handelsgilde en een zeeleger om met geweld door te voeren wat met vreedzame commercie niet lukte. Bertolt Brecht in zijn roman 'Die Geschäfte des Hernn Julius César', laat een gezaghebbend persoon zeggen: "Handel is nooit vreedzaam. De grenzen die niet overschreden kunnen worden door handelswaren, worden overschreden door legers'. Koning Leopold II van België had in de 19de eeuw over de Republiek Congo gezegd, dat we tegelijkertijd voorzichtig, handig en klaar om te handelen moeten zijn....om een stukje van die magnifieke Afrikaanse taart te verkrijgen" (zie voor dit en andere dergelijke zaken: H.L. Wesseling, Verdeel en Heers, De deling van Afrika, 1880-1914, Uitgeverij Bert Bakker, 1992).

Een oud recept dus telkens in een nieuw jasje, maar wel altijd met rampzalige gevolgen voor de plaatselijke 'te beschermen' bevolking, die eerst tegen elkaar opgezet wordt en dan 'rustbrengers' nodig heeft. Griekenland kan 'trots' zijn nu het een plaatsje weet te verwerven naast de traditionele koloniale machten om mee te doen met het imperialistische 'verdeel en heers' om Europa's grenzen in het verre Afrika te 'verdedigen'...

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019